Parisuhteen vuorovaikutuksen representoituminen naistenlehdissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Väisänen, Krista
dc.date.accessioned 2011-09-15T07:33:04Z
dc.date.available 2011-09-15T07:33:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1183269
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011091511408 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36690
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten parisuhteen vuorovaikutus representoituu naistenlehdissä. Tutkimusaihe valikoitui siksi, että parisuhde läheisenä vuorovaikutussuhteena muodostaa vahvan ja yhteiskunnallisesti tärkeän toimintayksikön, jonka merkityksiä luodaan, uusinnetaan ja muokataan median representaatioissa. Tutkimusaineistona toimivat Kotilieden ja Kodin Kuvalehden vuoden 2010 vuosikerrat. Mainokset, ihmissuhdepalsta ja lukijoiden palautesivut rajautuivat kuitenkin aineiston ulkopuolelle. Tutkimusmetodina käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja diskurssinanalyysia yhdistävää menetelmää. Aineistosta erotettiin viisi parisuhteen vuorovaikutusta kuvaavaa diskurssia, jotka nimettiin seuraavasti: sekundaarisuus-, työmaa-, huolenpito-, mukautumis- ja predestinaatio -diskurssi. Sekundaarisuus-diskurssissa parisuhteen vuorovaikutus nähdään yhdessä tekemisenä, ja sen ohi saatetaan merkityksellisyydessä nostaa esimerkiksi perheen vuorovaikutuksen dynamiikka tai henkilökohtaisten tavoitteiden, kuten itsenäisyyden, toteutuminen. Työmaa-diskurssissa parisuhteen vuorovaikutus muodostuu puolestaan yhteisenä vastuun kantamisena sekä positiiviseen ja jatkuvasti kehittyvään vuorovaikutukseen sitoutumisena. Huolenpito-diskurssissa korostuu vuorovaikutukseen sitoutuminen myös vaikeuksien keskellä sekä heikompana pidetyn osapuolen auttaminen esimerkiksi tätä tukemalla ja rohkaisemalla. Mukautumis-diskurssissa parisuhteen vuorovaikutus nähdään keinona ymmärtää puolison toiveita, tunteita ja erilaisia viestintätyylejä, kun taas predestinaatio-diskurssissa korostuvat vuorovaikutuksen helppous, vaivattomuus ja mukavuus. Diskurssista riippuen parisuhteen vuorovaikutus esitetään joko kehitettävissä olevana taitona tai persoonakohtaisten ja muuttumattomien piirteiden kohtaamisena. Diskursseissa korostuvat esimerkiksi avoimuuden, itsenäisyyden ja henkilökohtaisen valinnan kaltaiset arvostukset. Tässä tutkielmassa myös valta parisuhteen vuorovaikutuksessa nousi kiinnostavaksi tarkastelukohteeksi, sillä esimerkiksi huolenpito-diskurssi esittelee naiset sukupuolensa perusteella taitavampana ja näin ollen vastuullisempana viestijäosapuolena parisuhteessa. Tutkielman merkityksellisimmät sovelluskohteet liittyvät parisuhteen vuorovaikutuksen analysointiin ja kehittämiseen eri yhteyksissä. Tulosten perusteella vaikeista kriisitilanteista tai suhteen osapuolten viestintätyylien erilaisuudesta huolimatta suhdetta on mahdollisuus jatkaa, jos vuorovaikutus koetaan vapaehtoisena ja se ymmärretään kehitettävissä olevana kompetenssina viestintäpiirteiden kohtaamisen sijaan.
dc.format.extent 103 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other diskurssi
dc.subject.other aineistolähtöinen sisällönanalyysi
dc.subject.other parisuhteen vuorovaikutus
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other representaatio
dc.title Parisuhteen vuorovaikutuksen representoituminen naistenlehdissä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011091511408
dc.subject.ysa diskurssi
dc.subject.ysa sisällönanalyysi
dc.subject.ysa parisuhde
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa naistenlehdet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2011-09-15T07:33:04Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record