Ympäristöviestintä pohjoisen Euroopan satamissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kyyrö, Kati
dc.date.accessioned 2011-09-08T20:04:41Z
dc.date.available 2011-09-08T20:04:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1182844
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36661
dc.description.abstract Ympäristöasioista viestiminen on yhä tärkeämpi osa organisaatioiden viestintää. Ympäristöviestinnän kannalta satama-ala on erittäin mielenkiintoinen, koska satamatoiminta nähdään usein saastuttavana kuljetusmuotona. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, mitä on ympäristöviestintä satamissa sekä vertailla suomalaisten ja muiden pohjoisen Euroopan satamien ympäristöviestintää. Tutkimustulosten toivottiin olevan hyödyllisiä suomalaisten satamien ympäristöviestinnän kehittämisessä. Tutkimuskysymykset olivat 1) millaista on ympäristöviestintä satamissa, 2) millaisia eroja on raportoivien ja ei-raportoivien satamien ympäristöviestinnässä ja 3) millaisia eroja on suomalaisten ja muiden pohjoisen Euroopan maiden satamien ympäristöviestinnässä. Tutkimusstrategia oli monimenetelmäinen; www-kyselyn kautta aineistoon valikoitui yhdeksän suomalaista ja seitsemän ulkomaista satamaa ja teemahaastattelut tehtiin viidelle henkilölle. Ympäristövastuuta ohjaillaan satamissa erilaisilla ympäristöjärjestelmillä ja ne haluavat yhä enemmän kertoa ponnisteluistaan ympäristön hyväksi. Satamat tiedostavat sidosryhmänsä, mutta sidosryhmien määrä koetaan haasteelliseksi ja viestinnän priorisointiavain puolet olivat tehneet. Keskeisiä sidosryhmiä ovat viranomaiset, asiakkaat, asukkaat ja henkilökunta. Selkeästi käytetyin ympäristöviestinnän kanava on www-sivut. Keskeisin haaste satamien ympäristöviestinnässä on maine. Raportoivien ja ei-raportoivien satamien välillä oli eroja. Viestinnän säännöllisyydessä, palautteen saannissa ja tavoitteellisuudessa on eroja. Yllättäen raportoinnilla näyttää olevan negatiivinen vaikutus sidosryhmien priorisointiin. Raportoivien satamien keskeiset sidosryhmät ovat asiakkaat ja viranomaiset ja ei-raportoivien asiakkaat, viranomaiset ja henkilökunta. Raportoivat satamat kokevat vähemmän haasteita kuin ei-raportoivat satamat. Raportoivien suurin haaste on viestin virheellinen ymmärtäminen, kun taas viestin perillemeno onei-raportoivien satamien suurin haaste. Suomalaiset satamat kokivat sekä ympäristöviestinnän tärkeyden että aktiivisuuden tärkeämmäksi kuin ulkomaiset satamat. Suomalaiset satamat uskovat suurimpien paineiden tulevan viranomaisilta, kun ulkomaiset uskovat paineiden tulevan ympäristöjärjestöiltä. Kaikki ulkomaiset satamat ovat määritelleet sidosryhmänsä, mutteivät koe niiden priorisointia erityisen tarpeellisena. Suomalaisista taas alle puolet on määritellyt sidosryhmänsä, mutta näistä suurin osa piti priorisointia tarpeellisena. Ympäristöviestinnän tärkeimmässä kanavassa ei ollut eroja vertailuryhmien välillä, vaan www-sivut ovat käytetyin ja keskeisin kanava. Sen sijaan yksi suomalaisille keskeinen kanava on tilaisuudet yleisölle, kun taas ulkomaisille se on julkaisut.
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ympäristöviestintä
dc.title Ympäristöviestintä pohjoisen Euroopan satamissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011090811368
dc.subject.ysa satamat
dc.subject.ysa ympäristövastuu
dc.subject.ysa yhteiskuntavastuu
dc.subject.ysa Eurooppa
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en
dc.date.updated 2011-09-08T20:04:42Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record