"Kaikilla on se yks ja sama elintila täällä mut et kuinka erilaisia me kuiteski sit ollaan" : matkustamisen ja vieraan kulttuurin kohtaamisen merkitys matkailualalla työskenteleville

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Varis, Sari
dc.date.accessioned 2011-09-06T08:04:15Z
dc.date.available 2011-09-06T08:04:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1182661
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011090611348 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36647
dc.description.abstract Tutkimukseni käsittelee matkustamisen ja sen kautta tapahtuvan vieraan kulttuurin kohtaamisen vaikutusta matkailijaan. Tutkimuskohteena ovat suomalaiset matkailualalla työskentelevät henkilöt, joiden näkökulmasta aihetta tarkastellaan. Olen keskittynyt pohtimaan matkan merkityksellisyyttä, matkustamisen antia sekä sitä, kuinka vieraan kulttuurin kohtaaminen vaikuttaa ajatuksiin niin suomalaisesta kuin vieraasta kulttuurista. Matkailun antropologisessa tutkimuksessa on tutkittu hyvin vähän matkailijoiden omia reaktioita ja tulkintoja matkustamisesta, joten pro gradu -tutkielmani tuo uusia tarkastelumahdollisuuksia tähän lähestymistapaan. Tutkimusaineistoni koostuu tekemistäni vapaamuotoisista teemahaastatteluista (10 kpl) ja kirjallisista vastauksista (2kpl). Aiheen tarkastelussa olen käyttänyt aineistolähtöistä lähestymistapaa, ja teoria pohjautuu käyttämiini käsitteisiin sekä tutkimuskysymyksiin. Aineistoni pohjalta selvisi, että matkailualalla työskentelevät jakavat monia samanlaisia ajatuksia matkailun merkityksestä ja yleisesti tärkeimpänä syynä matkustaa oli uuden näkeminen ja kokeminen. Osa kaipasi nimenomaan aurinkoa ja irtiottoa arjesta, kun taas osalle matkakohteen kulttuuri oli merkittävämpi tekijä. Matkustuskokemuksen karttuessa käsitykset ulkomaanmatkasta vaihtelivat ja usein helppoja naapurimaiden risteilyjä tai Kanarian saarten pakettimatkoja ei pidetty ulkomaanmatkoina, vaan niitä verrattiin esimerkiksi kotimaan matkailuun. Matkakohteen erilaisuuden katsottiin olevan avaintekijä matkan merkityksellisyydessä. Matkakokemuksen kannalta vieraassa kulttuurissa eniten merkitsevät paikalliset ihmiset. Matkustamisen vaikutuksesta myös ajatukset suomalaisesta kulttuurista muokkaantuvat vieraiden kulttuurien ohella. Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan käytännön asioiden toimivuutta, kun taas ulkomailla ihmisten katsotaan suomalaisia miellyttävämpiä.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other matkailu
dc.subject.other matkailija
dc.subject.other suomalainen kulttuuri
dc.subject.other vieras kulttuuri
dc.subject.other merkityksellisyys
dc.title "Kaikilla on se yks ja sama elintila täällä mut et kuinka erilaisia me kuiteski sit ollaan" : matkustamisen ja vieraan kulttuurin kohtaamisen merkitys matkailualalla työskenteleville
dc.title.alternative Matkustamisen ja vieraan kulttuurin kohtaamisen merkitys matkailualalla työskenteleville
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011090611348
dc.subject.ysa matkailu
dc.subject.ysa matkailijat
dc.subject.ysa kulttuurit
dc.subject.ysa suomalainen kulttuuri
dc.subject.ysa merkitykset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine etnologia fi
dc.contributor.oppiaine Ethnology en
dc.date.updated 2011-09-06T08:04:15Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record