Hevisaurus-fanius perheen yhteisyyden rakentajana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leponiemi, Tuomo
dc.date.accessioned 2011-08-29T17:06:40Z
dc.date.available 2011-08-29T17:06:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1182201
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011082911307 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36594
dc.description.abstract Leponiemi, T. 2011. Hevisaurus-fanius perheen yhteisyyden rakentajana. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma. 56 sivua. Kasvatustiede ja fanitutkimus ovat kumpikin lähtökohdiltaan monitieteisiä. Tässä tutkimuksessa ne yhdistyivät keskenään, kun perheen yhteisyyden rakentumista tutkittiin perheenjäsenille yhteisen Hevisaurus-faniuden kautta. Vastaavanlaisia tutkimuksia ennen tämän tutkimuksen tekemistä ei löytynyt. Tutkimuksen kokoava kysymys oli, miten Hevisaurus-fanius rakentaa perheen yhteisyyttä. Tutkimuskysymystä tarkennettiin tutkimalla, miten Hevisaurus-faniutta tuotetaan perheessä, yhdistääkö Hevisaurus-fanius perheenjäseniä, yhdistääkö Hevisaurus-fanius perheitä, ja mitä yhteisyyden merkkejä Hevisaurus-fanius perheille tuottaa. Kyseessä oli kvalitatiivinen tutkimus, jonka tulokset toimivat kuvauksena tutkimukseen osallistuneiden perheiden yhteisyyden rakentumisesta. Tätä tutkimusta varten kerättiin aineisto kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa mukavuusotannalla valittiin 10 Hevisauruksesta pitävää tai sitä fanittavaa perhettä Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta. Perheissä oli isän/isäpuolen ja äidin/äitipuolen lisäksi 1–3 lasta, ja kaikissa perheissä oli yhteensä 20 aikuista ja 20 lasta. Lasten ikävuosien keskiarvo oli 5,9 vuotta. Postmodernista näkökulmasta tarkastellut perheet vastasivat tutkimusta varten laadittuun kyselylomakkeeseen. Kontrolloituun kyselyyn laadittu kyselylomake sisälsi monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeella kerättyä aineistoa syvennettiin aineistonkeruun toisessa vaiheessa, kun kyselyyn vastanneista perheistä kolmelle suoritettiin teemahaastattelu. Tutkimuksessa kävi ilmi, että Hevisauruksesta pitäminen ja/tai sen fanittaminen saattoi rakentaa yhteisyyttä perheessä joidenkin tai kaikkien perheenjäsenten välillä yhdessä jaetun tunteen ja kiinnostuksen kohteen kautta. Niissä perheissä, joissa faniutta tuotettiin ja faniaktiviteetteja toteutettiin, Hevisaurus-fanius rakensi yhteisyyden lisäksi yhteisöllisyyttä luoden samalla perheyhteisön jäsenille sosiaalisen oppimisen kontekstin. Perheiden arjessa faniaktiviteeteista muita merkittävämmiksi nousivat Hevisaurus-aiheiset leikit ja konserttikäynnit, jotka yhdistivät myös muihin perheisiin kuuluvia ihmisiä ja kokonaisia perheitä. Faniaktiviteeteista saattoi muodostua perheyhteisön arkea määrittäviä rutiineja. Perheissä musiikin kuunteleminen, konserteissa käyminen ja Hevisaurus-aiheisten asusteiden käyttäminen toimivat yhteisyyden merkkeinä.
dc.format.extent 56 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Hevisaurus (yhtye)
dc.title Hevisaurus-fanius perheen yhteisyyden rakentajana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011082911307
dc.subject.ysa perhe
dc.subject.ysa yhteisöllisyys
dc.subject.ysa sosiaalinen oppiminen
dc.subject.ysa fanius
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2011-08-29T17:06:40Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record