La manifestation de l’expérience féminine authentique dans le Vice-consul de Marguerite Duras

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bagge, Anne
dc.date.accessioned 2011-08-25T08:32:34Z
dc.date.available 2011-08-25T08:32:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1182071
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011082511297 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36581
dc.description.abstract Tässä pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan autenttisen naiskokemuksen ilmenemistä ranskalaisen kirjailijan Marguerite Durasin (1914-1996) Varakonsuli-teoksessa, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1966. Työni analyysi-osio jakautuu kahteen päälukuun, joista ensimmäisessä tarkastelen romaanin sisäkertomuksen kattavaa kerjäläisnaisen vaellusta feminiisen, autenttiseen itseyteen tähtäävän matkakuvauksen näkökulmasta. Toisessa pääluvussa pyrin tarkastelemaan patriarkaalisen diskurssin tuottamia sosiaalisia myyttejä, joiden transgressio toimii alkuunpanevana voimana naishenkilöhahmon subjektiiviseen itsemäärittelyyn tähtäävälle matkalle. Tutkimuksessani pyrin selvittämään kuinka naiskokemus ja sen eri ilmenemismuodot näkyvät teoksen tekstin eri tasoilla. Lisäksi työssäni tarkastellaan sitä, kuinka Marguerite Duras pyrkii kirjallisten keinojensa kautta uudelleen arvioimaan patriarkaalista diskurssia sekä sen tuottamia naiseutta määritteleviä arvokäsityksiä teoksen juonen, tyylin ja sisällön tasolla. Pro gradu-tutkielmani ensimmäinen osa esittelee lyhyesti työni keskeisimmät tavoitteet sekä tutkimuksen kohteena olevan teoksen. Lisäksi siinä esitellään lyhyesti subjektiiviseen itsemäärittelyyn pyrkivää matkamotiivia sekä luodaan katsaus ideaalia naiseutta määrittäviin sosiaalisiin myytteihin. Työni teoreettinen viitekehys koostuu lähinnä feministisen kirjallisuuskritiikin teoksista. Analyysini pohjautuu suurilta osin Carol Pearsonin ja Katherine Popen tutkimukselle, jossa tarkastellaan emansipatorista matkamotiivia sekä traditionaalisia naiseuden määritelmiä. Lisäksi pyrin tukeutumaan mm. Durasin teksteihin ja diskurssiin keskittyviin feministisiin tutkimuksiin. Analyysini metodina käytän esimerkkejä Varakonsuli-teoksen tekstistä ja tarkastelen niitä työni teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. Varakonsulin sisäkertomuksen matkakuvauksen tarkastelu osoittaa, että naishenkilöhahmon autenttisen kokemuksen saavuttaminen toteutuu kerjäläisnaisen (kuten Durasin keskeisten henkilöiden kohdalla usein) kohdalla hulluuden tematiikan kautta. Duras pyrkii tekstissään sublimoimaan traditionaalisesti marginaalisiksi koetut tilat ja käyttämään niitä tekstuaalisen vastarinnan välineinä. Analyysista käy myös ilmi, että sisäkertomuksen matkakuvauksesta voidaan erottaa feministisen kirjallisuudentutkimuksen osoittamat naisen matkan eri vaiheet. Lisäksi tutkimuksen edetessä selviää, että Durasin tekstissä pyritään usein toistuvien teemojen kautta esittämään vaihtoehtoisia malleja traditionaaliselle naiseutta määrittäville sosiaalisille vaatimuksille.
dc.format.extent 64 sivua
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Duras, Marguerite
dc.subject.other Duras, Marguerite
dc.title La manifestation de l’expérience féminine authentique dans le Vice-consul de Marguerite Duras
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011082511297
dc.subject.ysa ranskan kieli
dc.subject.ysa ranskankielinen kirjallisuus
dc.subject.ysa kirjallisuudentutkimus
dc.subject.ysa naiseus
dc.subject.ysa feministinen kirjallisuudentutkimus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi
dc.contributor.oppiaine Romance Philology en
dc.date.updated 2011-08-25T08:32:34Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record