Oppikirjat tavoitteiden tulkkeina ja tukijoina : tekstitaidot aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetuissa suomen kielen oppikirjoissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jäppinen, Oili
dc.date.accessioned 2011-08-23T09:24:39Z
dc.date.available 2011-08-23T09:24:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1181784
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011082311281 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36575
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisina kirjalliset tekstitaidot ja niiden harjoittelu näyttäytyvät kahdessa aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetussa suomen kielen oppikirjassa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten kyseiset oppikirjat peilaavat ja tukevat Yleisten kielitutkintojen perusteiden (2002), Eurooppalaisen viitekehyksen (2001) ja Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2007) tavoitteita tekstitaitojen näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen aineistona on kaksi aikuisille maahanmuuttajille tarkoitettua suomen oppikirjaa, joiden tavoitteiksi on määritelty Yleisten kielitutkintojen keskitaso ja/tai Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Toinen oppikirjoista noudattelee myös kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta. Vertailuaineistona on yksi aiemmin ilmestynyt oppikirja. Oppikirjoista on kartoitettu, millaisia autenttisia tekstejä niissä on tarjolla ja mitä tekstien kanssa oppikirjoissa tehdään. Tutkimuksessa on myös kartoitettu, millaisia tekstilajeja oppijoita ohjataan kirjojen kirjoitustehtävissä tuottamaan. Sekä tarjolla olevien että tuotettavien tekstien sisältöjä ja taitotasoja on verrattu YKI:n, EVK:n ja OPS:n sisältöihin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on tekstitaitoihin ja genrepedagogiikkaan liittyvä tutkimus ja menetelmällisenä lähtökohtana laadullinen sisällönanalyysi. Uudemmissa oppikirjoissa on enemmän autenttisia tekstejä ja kirjoitustehtäviä kuin vanhemmassa oppikirjassa. Toisessa uudemmassa oppikirjassa erilaiset todellisen elämän tekstilajit ovat sekä oppimisen kohteena että kielenoppimisen apuna, ja erilaiset tekstit liitettään arjen tilanteisiin. Tekstilajeja käsitellään osana laajempia teemoja ja niitä yhdistetään toisiinsa mm. viestintä- ja toimintaketjuissa. Toisessa oppikirjassa ei paneuduta tekstilajien oppimiseen, vaikka eri tekstilajeja tuotetaankin. Kirjoittamista ja lukemista lähestytään toisistaan ja muista kielen osa-alueista irrallisina taitoina. Molemmissa oppikirjoissa kielen oppiminen erilaisten tekstilajien kautta on suhteellisen vähäistä. Etenkin opetussuunnitelmasuositusta noudattelevan oppikirjan tekstit limittyvät sekä EVK:n sisältöihin ja taitotasokuvauksiin sekä YKI-perusteiden funktioihin ja aihealueisiin. Opetussuunnitelmasuositus puolestaan on korostanut työelämään liittyvien tekstien osuutta kirjassa. Toisessa oppikirjassa korostuvat YKI-perusteiden aihealueet eikä esimerkiksi EVK:n kuvaamia strategioita huomioida. Molempien oppikirjojen kirjoitustehtävät ovat saaneet mallinsa YKI-testin tehtävistä. Lisäksi toinen oppikirjoista noudattelee rakenteessaan testin osa-aluerakennetta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää oppimateriaalien suunnittelussa sekä kielen ja kirjoittamisen opetuksen kehittämisessä. Viitteet oppimateriaalin ja YKI-testin yhteyksistä antavat aihetta jatkotutkimukselle YKI-testin palautevaikutuksesta niin oppimateriaaleihin kuin opetukseenkin.
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kielitutkinnot
dc.subject.other oppikirjat
dc.subject.other suomi toisena kielenä
dc.subject.other tekstilajit
dc.subject.other tekstitaito
dc.title Oppikirjat tavoitteiden tulkkeina ja tukijoina : tekstitaidot aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetuissa suomen kielen oppikirjoissa
dc.title.alternative Tekstitaidot aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetuissa suomen kielen oppikirjoissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011082311281
dc.subject.ysa kielitutkinnot
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa suomen kieli
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa tekstilajit
dc.subject.ysa tekstitaito
dc.subject.ysa kielitaito
dc.subject.ysa aikuiset
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.date.updated 2011-08-23T09:24:40Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record