Masennus, sosiodemografiset tekijät, sosiaaliset suhteet ja koettu terveys 75-79-vuotiailla kotona asuvilla ikääntyneillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylönen, Saija
dc.date.accessioned 2011-08-20T09:22:52Z
dc.date.available 2011-08-20T09:22:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1181705
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011082011260 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36564
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää onko sosiaalisilla suhteilla yhteyttä masennukseen jyväskyläläisillä kotona asuvilla 75–79-vuotiailla henkilöillä, jotka olivat ilmoittaneet kokevansa yksinäisyyttä ja/tai alakuloisuutta vähintään silloin tällöin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sosiodemografisten tekijöiden, sosiaalisia kontakteja sisältävän harrastustoiminnan sekä itse koetun terveyden yhteyttä masennukseen. Tutkimusaineisto oli osa Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin HyväMieli – iäkkäiden henkilöiden mielenterveyden edistäminen -hankkeen aineistosta, joka kerättiin syksyllä 2008. Tutkimusjoukko koostui 292 75–79-vuotiaasta jyväskyläläisestä henkilöstä, joille suoritettiin kotihaastattelu. Haastatteluaineisto koostui strukturoiduista kysymyksistä. Masentuneisuutta arvioitiin GDS-15 myöhäisiän depressioseulan avulla, ja masennuksen pisterajana käytettiin kuusi pistettä tai enemmän. Aineistoa analysoitiin jakaumatietojen, χ2 -testin, Studentin t-testin, Mann-Whitneyn U -testin, sekä Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Masennuksen kokonaisvallitsevuus tutkimusjoukossa oli lähes 22 %. Masentuneilla oli vähemmän ystäviä kuin ei masentuneilla. Masentuneet saivat myös huonompia pistemääriä sosiaalisia suhteita ja yhteisyyden tunnetta mittaavista summamuuttujista. Masentuneilla oli vähemmän säännöllisiä harrastuksia ja heistä harvempi osallistui kodin ulkopuoliseen toimintaan. Kuitenkin ne masentuneet, jotka osallistuivat kodin ulkopuoliseen toimintaan, olivat aktiivisempia kuin toimintaan osallistuvat ei masentuneet. Yksin asumisessa, siviilisäädyssä, taloudellisessa tilanteessa ja koulutustaustassa oli tilastollisesti merkitseviä eroja masentuneiden ja ei masentuneiden välillä. Masentuneet olivat terveyteensä tyytymättömämpiä kuin ei masentuneet. Ikääntyneiden kanssa työskentelevien ja heidän omaistensa tulisi olla tietoisia masennukseen yhteydessä olevista tekijöistä, jotta masennusriskissä olevat henkilöt tunnistettaisiin ja ohjattaisiin avun piiriin nykyistä useammin. Interventioita, jotka keskittyvät masennukseen yhteydessä oleviin tekijöihin, kuten ikääntyneiden sosiaaliseen harrastamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin, tulisi lisätä.
dc.format.extent 51 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ikääntynyt
dc.subject.other masennus
dc.subject.other sosiaaliset suhteet
dc.subject.other sosiodemografiset tekijät
dc.subject.other koettu terveys.
dc.title Masennus, sosiodemografiset tekijät, sosiaaliset suhteet ja koettu terveys 75-79-vuotiailla kotona asuvilla ikääntyneillä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011082011260
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.subject.ysa masennus
dc.subject.ysa sosiaaliset suhteet
dc.subject.ysa koettu terveys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2011-08-20T09:22:52Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record