Ravintoresurssin ajallisen vaihtelun vaikutus saaliin (Serratia marcescens -bakteeri) ja pedon (Tetrahymena thermophila -alkueläin) evolutiiviseen ja ekologiseen dynamiikkaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koivu, Maija
dc.date.accessioned 2011-08-02T08:06:08Z
dc.date.available 2011-08-02T08:06:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1181571
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36529
dc.description.abstract Resurssit ovat yksi tärkeimmistä eliöiden evoluutioon vaikuttavista ympäristötekijöistä. Esimerkiksi eliöiden kyky kilpailla ja puolustautua voivat kehittyä erilailla ravintoympäristöstä ja sen muutoksista riippuen: hyvä resurssisaatavuus voi mahdollistaa kalliisiin puolustusominaisuuksiin allokoimisen, kun taas resurssien puute voi estää saaliin puolustusominaisuuksien evoluution. Tutkin saalistuksen ja ympäristön vaihtelun vaikutusta faktoriaalisessa mikrokosmos kokeessa, jossa saalisbakteereita (Serratia marcescens) kasvatettiin joko yksin (kontrollit) tai yhdessä alkueläinpedon (Tetrahymena thermophila) kanssa vakaassa tai vaihtelevassa ravintoresurssiympäristössä 8 viikon ajan. Petojen suhteellinen osuus ja saalistuspaine vaihtelivat enemmän ajallisesti vaihtelevassa ravintoympäristössä. Saalistus lisäsi bakteerien puolustusta kontrolleihin verrattuna, mutta eri ravintoympäristöillä ei ollut vaikutusta pedon kanssa eläneen saaliin puolustuksen voimakkuuteen. On mahdollista, että puolustuksesta aiheutuva allokaatiokustannus ei ollut tarpeeksi suuri rajoittaakseen saalisbakteerin kasvua. Vaihtoehtoisesti ravinnon ajallinen vaihtelu ei ollut tarpeeksi voimakasta aiheuttaakseen bakteereille vähäresurssisia olosuhteita, jolloin bakteerit olisivat joutuneet puolustautumaan kasvun kustannuksella. Yksinään kasvaneet saaliit saavuttivat suurimmat populaatiokoot vaihtelevassa ravintoympäristössä ja tämän johdosta myös petojen populaatiokoot olivat suuremmat ajallisesti vaihtelevassa resurssiympäristössä. Myös petojen suhteellinen osuus oli suurempi ajallisesti vaihtelevassa ravintoympäristössä. Ero petojen suhteellisessa osuudessa eri ympäristöjen välillä kuitenkin kapeni kokeen loppupuolella. Tämä saattoi johtua siitä, että pedot eivät pystyneet hyödyntämään ravintobakteereitaan enää yhtä tehokkaasti kokeen lopussa. Petojen suhteellisen osuuden kapenemisen eri ympäristöjen välillä voisi selittää sillä, että saaliit puolustautuivat tehokkaammin vaihtelevassa resurssiympäristössä tuottamalla saalistuksenkestävää biofilmiä. Tämä koe osoitti, että resurssisaatavuuden ajallinen vaihtelu voi siirtyä peto-saalissuhteen kannanvaihteluiden dynamiikkaan. Lisäksi eliöiden vuorovaikutuksissa saattaa tapahtua nopeita evolutiivisia muutoksia, joilla saattaa olla iso merkitys eliöiden väliselle ekologiselle dynamiikalle.
dc.format.extent 22 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other evoluutio
dc.subject.other kilpailu
dc.subject.other puolustautuminen
dc.subject.other ravintoresurssin ajallinen vaihtelu
dc.subject.other Serratia marcescens
dc.subject.other Tetrahymena thermophila
dc.subject.other trade-off
dc.title Ravintoresurssin ajallisen vaihtelun vaikutus saaliin (Serratia marcescens -bakteeri) ja pedon (Tetrahymena thermophila -alkueläin) evolutiiviseen ja ekologiseen dynamiikkaan
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011080211205
dc.subject.ysa evoluutio
dc.subject.ysa kilpailu
dc.subject.ysa ravinto
dc.subject.ysa vaihtelu
dc.subject.ysa resurssit
dc.subject.ysa bakteerit
dc.subject.ysa Serratia marcescens
dc.subject.ysa Tetrahymena thermophila
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ekologia ja evoluutiobiologia fi
dc.contributor.oppiaine Ecology and evolutionary biology en
dc.date.updated 2011-08-02T08:06:08Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record