Les traits sémantiques des adjectifs dans "Hygiène de l'assassin" d'Amélie Nothomb

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Paananen, Annika
dc.date.accessioned 2011-08-01T09:24:06Z
dc.date.available 2011-08-01T09:24:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36525
dc.description.abstract Amélie Nothombin tyyli ja tekstin sanavalinnat ova poikkeuksellisen rikkaita ja hänen tuotantonsa erottuukin tyyliltään positiivisesti muusta ranskankielisestä nykykirjallisuudesta. Tarkastelen työssäni Nothombin käyttämien adjektiivien semantiikkaa ja niiden jakaumaa Nothombin teoksessa Hygiène de l’assassin. Analyysin perustana on käytetty Catherine Kerbrat-Orecchionin adjektiivien subjektiivisuusjaottelua. Kerbrat-Orecchionin mukaan adjektiivit voidaan semanttisesti jakaa vähintään viiteen eri luokkaan: ensimmäisenä hän jakaa adjektiivit joko objektiivisiin tai subjektiivisiin. Näistä subjektiiviset adjektiivit voidaan vielä jakaa kolmeen eri kategoriaan niiden erilaisen luonteen perusteella: affektiivisiin adjektiiveihin, aksiologisiin adjektiiveihin sekä ei-aksiologisiin adjektiiveihin. Nimensä muskaisesti affektiiviset adjektiivit heijastavat vahvasti puhujan subjektiivista, tunteellista asennoitumista kohteeseen. Aksiologiset adjektiiviiset sen sijaan viittaavat puhujan henkilökohtaiseen arviointiin perustuvaan asenteeseen. Ei-aksiologiset adjektiivit taas ovat suhteellisen neutraaleja, toteavia ja yleiseen normiin viittaavia adjektiiveja. Aineisto muodostuu Nothombin teoksen adjektiiveista, jotka viittaavaat teoksen Léopoldinehenkilöhahmoon. Léopoldine on päähenkilön rakkauden kohde, joten työn lähtökohtana oli, että suurin osa aineiston adjektiiveista kuuluisi affektiiviisiin adjektiiveihin. Analyysi paljasti kuitenkin, että suurin osa aineistosta kuuluu aksiologisten adjektiivien ryhmään affektiivisten adjektiivien ryhmän jäädessä toiseksi suurimmaksi ryhmäksi. Analyysi osoitti kuitenkin, että voimakkaimmin subjektiiviset adjektiivit olivat enemmistönä aineistossa. fi
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Amélie Nothomb fi
dc.subject.other Hygiène de l’assassin fi
dc.subject.other adjektiivit fi
dc.subject.other semantiikka fi
dc.subject.other subjektiivisuus fi
dc.title Les traits sémantiques des adjectifs dans "Hygiène de l'assassin" d'Amélie Nothomb
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011080111202
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Romance philology en
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record