Imatra Big Band Festivalin epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja festivaaliyleisön musiikilliset mieltymykset kesällä 2010

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Luoma, Hanna
dc.date.accessioned 2011-08-01T08:27:01Z
dc.date.available 2011-08-01T08:27:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1181465
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011080111201 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36524
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan Imatra Big Band Festival -musiikkifestivaalin epäsuoria taloudellisia vaikutuksia sekä festivaaliyleisön musiikillisia mieltymyksiä kesällä 2010. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää festivaaliyleisön kulutuksesta syntyviä taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää festivaaliyleisön musiikillisia mieltymyksiä ja toiveita festivaalille. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella Imatra Big Band Festivalilla heinäkuussa 2010, ja siihen vastasi kaikkiaan 284 konserttikävijää. Tutkimus toteutettiin paperilomakkeella, ja lomake koostui pääosin monivalintakysymyksistä sisältäen yhden avoimen kysymyksen. Kysymykset käsittelivät konserttikävijöiden taustatietoja, syitä festivaalille osallistumiseen, kulutus- ja muuta vapaa-ajanviettokäyttäytymistä sekä suhtautumista festivaalin palvelu- ja musiikkitarjontaan ja myös Imatran palvelutarjontaan. Suurin osa kysymyksistä oli kohdennettu ulkopaikkakuntalaisille konserttikävijöille. Tulokset analysoitiin Pasw Statistics 18.0 -ohjelmalla käyttäen frekvenssejä, kuvailevia tunnuslukuja, ristiintaulukointia ja khiin neliötestiä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että mahdollisuudet taloudellisten vaikutusten syntymiselle ovat hyvät ja niitä voidaan havaita, sillä festivaalilla on vakiintunut kävijäkunta, ja festivaali houkuttelee paljon ulkopaikkakuntalaisia, jotka käyttävät Imatran palvelutarjontaa, eniten ravintola- ja majoituspalveluja. Festivaaliyleisö näki festivaalin myönteisenä koko Imatran kannalta. Festivaalin ja Imatran palvelutarjontaan oltiin melko tyytyväisiä. Silti tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan joitakin muutoksia palvelutarjonnoissa voitaisiin tehdä, jotta edellytykset taloudellisten vaikutusten syntymiseen paranisivat entisestään. Musiikilliset syyt mainittiin eniten houkuttelevan festivaalille. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa musiikilla olevan merkittävä rooli taloudellisten vaikutusten mahdollistamisessa. Myös musiikkitarjontaan oltiin tyytyväisiä, mutta avoimuutta uudistuksille oli silti tutkimuksen perusteella hieman nähtävissä, ja festivaalilta ollaan valmiita vastaanottamaan uusiakin musiikillisia elämyksiä. Konserttikävijöiden musiikilliset mieltymykset olivat moninaisia, mutta eniten valitut musiikin tyylilajit olivat kuitenkin blues, big band -musiikki ja pop- ja rock-musiikki. Mieltymykset vaihtelivat sukupuolittain, ikäryhmittäin ja koulutuksen perusteella. Musiikillisen kehittämisen kohteiksi voitaisiin asettaa country- ja folk-musiikki sekä eksoottiset rytmit, kuten maailmanmusiikki sekä salsa- ja latinalaisamerikkalainen musiikki.
dc.format.extent 110 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Imatra Big Band Festival
dc.title Imatra Big Band Festivalin epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja festivaaliyleisön musiikilliset mieltymykset kesällä 2010
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011080111201
dc.subject.ysa musiikkijuhlat
dc.subject.ysa kulttuuritapahtumat
dc.subject.ysa festivaalit
dc.subject.ysa yleisö
dc.subject.ysa taloudelliset vaikutukset
dc.subject.ysa musiikkimaku
dc.subject.ysa kyselytutkimus
dc.subject.ysa Imatra
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.date.updated 2011-08-01T08:27:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record