Dramapedagogikens möjligheter i svenskundervisning : svensklärares uppfattningar och erfarenheter

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hursti, Minna
dc.date.accessioned 2011-07-29T09:52:05Z
dc.date.available 2011-07-29T09:52:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1180723
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011072911194 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36516
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoitus on selvittää ruotsinopettajien käsityksiä ja kokemuksia draamapedagogiikasta. Haluan tutkia, miten opettajat suhtautuvat draaman käyttöön oppitunneilla ja millaisia draamaharjoituksia he toteuttavat käytännössä. Olen myös kiinnostunut, mistä ruotsinopettajat saavat ideoita ja ohjausta draamatyöskentelyyn ja mikä oppikirjan rooli on draamakasvatuksessa. Tutkimus on toteutettu sähköpostitse lähetetyn kyselyn avulla. Materiaali koostuu 21 ruotsinopettajan vastauksesta kahdeksaan tutkimuskysymykseen. Opettajat työskentelevät pääsääntöisesti yläkouluissa tai lukioissa. Materiaalin analyysi on laadullista ja perustuu vastausten sisältöön ja esiteltyyn teoriaan. Draamakasvatus voidaan käsittää kokonaisvaltaiseksi kasvatukseksi, jolloin oppiminen on yhteistoiminnallista ja kokemusperäistä. Draama mahdollistaa erilaisten oppimistyylien, toimintojen ja opetusmenetelmien käytön. Ruotsinopetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan peruskielitaidon saavuttaminen ja kulttuurien välisen toimintakyvyn kehittyminen. Draamaharjoituksia on perinteisesti käytetty kielten opetuksessa edistämään aktiivista oppimista, kehittämään myönteistä asennetta puhumiseen sekä vahvistamaan sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. Ruotsinopettajien käsitykset draamakasvatuksesta muistuttavat omia käsityksiäni ja teoreetikkojen näkemyksiä aiheesta. Opettajien mielestä draamaharjoitukset aktivoivat oppilaita ja tarjoavat heille hauskoja, luonnollisia ja monipuolisia oppimiskokemuksia. Draama on kuitenkin aikaa ja taitoa vaativa opetusmenetelmä, jonka onnistuminen riippuu sekä oppilasryhmän innokkuudesta ja kielitaidosta että opettajan ammattitaidosta. Sen avulla oppilaat voivat ilmaista itseään vapaasti ja tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Ruotsinopettajien mielestä draamatyöskentelyyn kuuluvat mm. tekstien ja kielenkäyttötilanteiden elävöittäminen sekä roolien ottaminen. Ruotsinopettajat suhtautuvat draamaan myönteisesti ja käytännönläheisesti. He eivät halua korostaa draamaa opetuksessaan ja arvioivat draaman käytön olevan vähäistä tai kohtuullista. Yleinen näkemys draamakasvatuksen roolista on, että sillä ei tarvitse olla itsenäistä asemaa opetussuunnitelmassa. Tästä huolimatta opettajat kertovat runsaasti erilaisia esimerkkejä toteuttamistaan draamaharjoituksista. Ideoita draamatyöskentelyyn opettajat saavat oppikirjasta, opettajan oppaasta, omasta mielikuvituksestaan, täydennyskoulutuksesta ja kollegoilta.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other draamapedagogiikka
dc.subject.other kieltenopettajat
dc.subject.other kielen oppiminen
dc.subject.other vieraskielinen opetus
dc.title Dramapedagogikens möjligheter i svenskundervisning : svensklärares uppfattningar och erfarenheter
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011072911194
dc.subject.ysa draamapedagogiikka
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa kieltenopettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.date.updated 2011-07-29T09:52:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record