Elämää kulttuurien välimaastossa : tutkimusretkiä toisen polven venäläisten etnis-kulttuuriseen identiteettiin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Raimi, Johanna
dc.date.accessioned 2011-07-21T06:01:34Z
dc.date.available 2011-07-21T06:01:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1180560
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011072111185 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35952
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkasteltiin Suomessa asuvien toisen sukupolven venäläisten etnis-kulttuurista identiteettiä. Tutkimuksen lähtökohtana oli monikulttuurisuuskeskustelun sukupolvistuminen ja ajatus siitä, että toisen polven menestyminen indikoi ensimmäisen sukupolven integraation onnistumista. Tutkimusongelma tiivistyi kahteen kysymykseen: Miten kahden tai useamman kulttuurin välimaastossa elävät toisen polven venäläiset määrittelevät itsensä etnisesti ja kulttuurisesti? Millainen merkitys maahanmuuttajataustalla tai monikulttuurisuudella on heidän sosiaalisissa suhteissaan? Tutkimuksen aineistona käytettiin seitsemän venäläistaustaisen nuoren teemahaastatteluja. Haastatteluja oli yhteensä kuusi, sillä yksi toteutettiin parihaastatteluna. Haastatelluista neljä oli miespuolisia, kolme naispuolisia ja iältään he olivat 13–27-vuotiaita. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Analyysi rakentui kuuden teeman varaan: kielen merkitys, suomalaisuus ja venäläisyys, kohdatut ennakkoluulot, monikulttuurisuudesta aiheutuvat hyödyt, perheen rooli ja suhde kulttuurin vaalimiseen. Nämä osa-alueet nähtiin merkityksellisinä toisen polven identiteetinmuodostukselle. Toisen polven venäläisten identiteettejä luonnehdittiin monikulttuurisiksi ja hybrideiksi. Hybridisyys viittaa identiteettien muuttuvuuteen ja moniaineksisuuteen. Haastatelluilla nähtiin olevan keskimääräistä paremmat edellytykset onnistuneeseen integraatioon kulttuurisen ja sosioekonomisen taustansa vuoksi. Kahden kulttuurin tuntemus näyttäytyi arvokkaana resurssina ja valtioiden rajojen yli ulottuvat transnationaalit suhteet yksilöille merkityksellisinä. Elämä useamman etnisen kulttuurin vaikutuspiirissä oli vaatinut itsereflektiota ja sopeutumista, mutta haastatteluhetkellä haastatellut pitivät kulttuurien moninaisuutta varsin luonnollisena osana omaa arkeaan. Lisäksi haastatteluissa korostettiin yksilöllisiä identiteetinmäärittelyjä pelkän kulttuurisen tai etnisen identiteetin sijaan. Tutkimus rohkaisee avoimeen ja ennakkoluulottomaan keskusteluun maahanmuutosta ja tähdentää, että erilaisuuden hyväksyminen ei tarkoita sokeutta eroille.
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other toisen sukupolven maahanmuuttajat
dc.title Elämää kulttuurien välimaastossa : tutkimusretkiä toisen polven venäläisten etnis-kulttuuriseen identiteettiin
dc.title.alternative Tutkimusretkiä toisen polven venäläisten etnis-kulttuuriseen identiteettiin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011072111185
dc.subject.ysa venäläisyys
dc.subject.ysa kulttuuri-identiteetti
dc.subject.ysa toiseus
dc.subject.ysa monikulttuurisuus
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa etniset vähemmistöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2011-07-21T06:01:34Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record