Lastentarhanopettajien urapolut

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ala-Seppänen, Satu
dc.date.accessioned 2011-07-13T11:08:58Z
dc.date.available 2011-07-13T11:08:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1180382
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011071311151 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27292
dc.description.abstract Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan lastentarhanopettajien urapolkuja. Tutkimus on osa Varhaiskasvatuksen ammatillisten identiteettien muotoutuminen työntekijäsukupolvien kohtaamisessa -tutkimushanketta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia päiväkodin kokeneiden lastentarhanopettajien urapolkuja ja uran merkittäviä tapahtumia ja niiden vaikutusta uraan sekä selvittää lastentarhanopettajien tulevaisuuden uraodotuksia. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan varhaiskasvatuksen työelämää sekä urateorioita ja ammatillisuutta. Tutkimuksessa on käytetty fenomenologista lähestymistapaa. Aineisto on kerätty yksilöhaastatteluina, joissa on sekä teemahaastattelun että syvähaastattelun piirteitä. Yhteensä kuusi yksilöhaastattelua toteutettiin haastattelemalla hankkeessa mukana olleita henkilöitä, joilla on lastentarhanopettajan pätevyys. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tuloksista selvisi, että lastentarhanopettajan uran merkittävät tapahtumat voitiin jakaa neljään eri luokkaan: uralle hakeutuminen ja ensimmäinen työpaikka, yhteiskuntaan liittyvät tapahtumat, henkilökohtaiset tapahtumat ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvät tapahtumat. Näistä erityisesti henkilökohtaiset ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvät tapahtumat näyttivät suuntaavan lastentarhanopettajan uraa. Tulevaisuuden uraodotuksista muodostui neljä luokkaa: kehittyminen ja oppiminen, tärkeät ja kiinnostavat asiat, työssä jaksaminen ja työn merkitys sekä lisäopiskelu, työn vaihtaminen ja avoin tulevaisuus. Myös tulevaisuuden uraodotuksissa keskeiseksi asiaksi nousi kehittyminen työssä erilaisissa asioissa. Tutkimuksessa selvisi, että lastentarhanopettajan uralta voidaan löytää erilaisia merkittäviä tapahtumia, jotka suuntaavat lastentarhanopettajan uraa. Kehittyminen erilaisissa asioissa on keskeistä lastentarhanopettajan urapolulla. Tutkimuksen tuloksista ja kehityksellisistä urateorioista voidaan myös löytää monia yhteneväisyyksiä.
dc.format.extent 76 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lastentarhanopettaja
dc.subject.other työ
dc.subject.other urateoria
dc.subject.other haastattelu
dc.title Lastentarhanopettajien urapolut
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011071311151
dc.subject.ysa lastentarhanopettajat
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa urateoria
dc.subject.ysa työelämä
dc.subject.ysa työura
dc.subject.ysa professionalismi
dc.subject.ysa urakehitys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record