Hoivaa miten taidat : omaishoitajan arki ja toimijuus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Halonen, Ulla
dc.date.accessioned 2011-07-05T11:17:44Z
dc.date.available 2011-07-05T11:17:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1180041
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011070511131 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27276
dc.description.abstract Ikääntyminen, huoltosuhteen heikentyminen ja taloudellisten resurssien niukkuus ovat nostaneet omaishoidon julkiseen keskusteluun. Omaishoidosta on tehty viime vuosina runsaasti myös tutkimuksia eri näkökulmista, mutta siitä huolimatta omaishoitajien arjesta tiedetään varsin vähän. Tämä tutkimus tehtiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n aloitteesta, ja se kohdistui ensi sijassa sellaisiin omaishoitajiin, jotka eivät saa kunnallista omaishoidontukea. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää omaishoitajien arkea ja sitä määrittäviä tekijöitä sekä toimijuutta kolmitasoisen mallin avulla. Tutkimus liittyy Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton Ovet-projektiin, jossa eräänä tavoitteena on omaishoitajien toimijuuden vahvistaminen. Haastatellut omaishoitajat osallistuivat projektiin liittyviin valmennuksiin syksyllä 2010. Aineiston muodosti kahdeksan haastattelua, jotka kerättiin kahdella paikkakunnalla Etelä- ja Länsi-Suomessa. Molemmilta paikkakunnilta haasteltiin kolme omaishoitajaa. Haastatteluissa sovellettiin aktiivisen haastattelun mallia toimijuuden näkökulmasta. Aineiston analysoinnin apukeinona käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksen raportti on kirjoitettu tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, jolloin empiria kulkee teorian mukana alusta asti. Tutkimuksen mukaan omaishoitajien arjen kuvauksia voisi olla yhtä monta kuin omaishoitajilla on päiviä. Arjen ohella omaishoitajien toimijuus oli erilaista, mutta silti molemmissa saattoi havaita yhteneväisiä piirteitä. Omaishoitajilla oli kullakin pitkä yhteinen historia hoidettavan kanssa. Hoivan sitovuus vaikutti arjen kulkuun ja toimijuuteen pakottavana rakenteena.Omaishoitajat jaettiin toimijuutensa perusteella kolmeen ryhmään: vahvaan, sopeutuneeseen ja heikkoon toimijaan. Tämän tutkimuksen mukaan sopeutuneeseen toimijuuteen olisi mahdollisista päästä ja siihen tulisi pyrkiä valmennuksella ja rakenteita muuttamalla. Tässä tutkimuksessa yhteiskuntapoliittiset linjaukset nähtiin omaishoitajien toimijuuden makrorakenteina. Tästä syystä tämä tutkimus osallistui samalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Omaishoitajat hoivaavat joka tapauksessa, mutta jotta omaishoitajuus olisi todellinen vaihtoehto, tulisi heidän yhteiskunnalliseen asemaansa kiinnittää erityistä huomiota. Tutkimuksen aineisto ei mahdollistanut mahdollisia sukupuolierojen analysoimista. Sen lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle jäivät työssäkäyvät omaishoitajat, joiden toimijuuden tutkiminen olisi tärkeää. Toimijuuden näkökulmasta tehty tutkimus mahdollistaa arjen tutkimisen läheltä, ja antaa omaishoitajille kuuluvan arvostuksen ja mahdollisuuden saada äänensä kuuluville.
dc.format.extent 76 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other omaishoitaja
dc.subject.other omaishoiva
dc.subject.other toimijuus
dc.subject.other arki
dc.title Hoivaa miten taidat : omaishoitajan arki ja toimijuus
dc.title.alternative Omaishoitajan arki ja toimijuus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011070511131
dc.subject.ysa omaishoitajat
dc.subject.ysa omaishoito
dc.subject.ysa toimijuus
dc.subject.ysa arki
dc.subject.ysa hoivatyö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record