Musiikinopetuksen haasteita ja mahdollisuuksia monikulttuurisessa koulussa : sukellus kahden monikulttuurisen yläkoulun musiikinopetuksen arkeen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Silfverberg, Raija
dc.date.accessioned 2011-06-30T11:16:49Z
dc.date.available 2011-06-30T11:16:49Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1179763
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011063011102 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27254
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee musiikinopetusta monikulttuurisissa kouluissa pureutuen kahden monikulttuurisen koulun musiikinopetuksen arkeen. Tutkimuksessa tarkastellaan musiikinopetuksen roolia koulujen suvaitsevaisuus- ja monikulttuurisuuskasvatuksessa, maahanmuuttajaoppilaiden ja alueiden sosioekonomisen tilanteen vaikutusta opetukseen ja sen tavoitteisiin sekä oppilaiden oman kulttuuritaustan heijastumista musiikinopetukseen. Lisäksi käsitellään monikulttuurisuuden tuomia haasteita musiikinopettajien koulutukseen. Keskeisinä taustateorioina käytetään kriittisen pedagogiikan, monikulttuurisuuskasvatuksen ja monikulttuurisen musiikkikasvatuksen teorioita. Metodeina käytettiin kouluetnografiselle tutkimukselle tyypillisiä osallistuvan havainnoinnin ja etnografisen haastattelun metodeja. Tutkimus toteutettiin kahdessa koulussa, jotka sijaitsivat Vantaalla ja Itä-Helsingissä ja joissa oppilaista yli 20 % puhui äidinkieleltään muita kieliä kuin suomea. Tutkimuksen valossa musiikinopetuksen keskeisiksi tehtäviksi muodostuivat oppilaiden välisen ilmapiirin parantaminen yhteismusisoinnin avulla, oppilaiden harrastuneisuuden tukeminen, musiikillisen avarakatseisuuden lisääminen ja oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin tukeminen. Opettajankoulutuksessa tulisi tukea opettajan kykyä kohdata toiseutta ja ymmärtää oppilaat eri kulttuurien rajapinnoilla identiteettejään muodostaviksi yksilöiksi. Tutkimus tarjoaa maailman eri musiikkikulttuurien opetukseen kriittisen näkökulman, jossa pyritään välttämään yksipuoliseen kulttuurikäsitykseen ja kulttuurisiin stereotypioihin pohjautuvia opetusmetodeja.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other monikulttuurinen musiikkikasvatus
dc.subject.other kriittinen pedagogiikka
dc.subject.other monikulttuurisuuskasvatus
dc.subject.other monikulttuurinen musiikkikasvatus
dc.subject.other kriittinen pedagogiikka
dc.subject.other monikulttuurisuuskasvatus
dc.subject.other perusopetuksen opetussuunnitelma
dc.subject.other kouluetnografia
dc.subject.other kulttuuri‐identiteetti
dc.title Musiikinopetuksen haasteita ja mahdollisuuksia monikulttuurisessa koulussa : sukellus kahden monikulttuurisen yläkoulun musiikinopetuksen arkeen
dc.title.alternative Sukellus kahden monikulttuurisen yläkoulun musiikinopetuksen arkeen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011063011102
dc.subject.ysa monikulttuurisuus
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa kriittinen pedagogiikka
dc.subject.ysa perusopetus
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.subject.ysa kulttuuri-identiteetti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record