PISA 2003: Die Auswirkung des Familienhintergrunds und der Gesellschaft auf Kompetenzentwicklung und Bildungserfolg von Jugendlichen in Bayern und in den schwedischsprachigen Teilen Finnlands : Eine vergleichende Untersuchung

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tanskanen, Tiina
dc.date.accessioned 2011-06-29T10:06:38Z
dc.date.available 2011-06-29T10:06:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163921
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062911097 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27251
dc.description.abstract Sekä Saksassa että Suomessa on alettu kiinnittää enemmän huomiota yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Vanhempien sosioekonomisella asemalla on nykyisessä kilpailuyhteiskunnassamme yhä suurempi merkitys lapsen tulevaisuudelle. Tämä tutkimus käsittelee perhetaustan ja yhteiskunnan yhteyttä nuorten kykyjen kehittymiseen, koulumenestykseen ja koulutusmahdollisuuksiin Saksan Baijerissa ja Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Tutkimuksen lähtökohtana ovat vuoden 2003 Pisa-tulokset. Sinä vuonna ruotsinkielisten osuus Suomessa testatuista 15-vuotiaista oli muita vuosia korkeampi, joten tuloksista voi tehdä luotettavampia päätelmiä ruotsinkielisten oppimistuloksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Baijerilaiset nuoret ovat menestyneet tähänastisissa PISA- ja muissa koulumenestystä mittaavissa tutkimuksissa muita Saksan osavaltioita paremmin, kun taas Suomessa ruotsinkieliset koululaiset ovat osoittautuneet suomenkielisiä heikommiksi. Koska baijerilaisessa ja suomenruotsalaisessa yhteiskunnassa ja perhekulttuurissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä (mm. molemmat yhteiskunnat ovat hyvinvoivia, perhe-elämää arvostetaan, avioerot ovat harvinaisia, väestö on hyvin koulutettua ja työttömyys vähäistä), kiinnostuin siitä, miksi näiden kahden alueen koululaisten Pisa-tulokset eivät suhteessa kunkin maan kaikkien 15-vuotiaiden tuloksiin vastaa toisiaan. Tämä tutkimus osoittaa, että hyvin merkittävä tekijä lapsen taitojen kehittymisessä ja koulumenestyksessä on vanhempien koulutus. Yhteistä tutkituille alueille on, että koulutus näyttää ns. periytyvän, mutta väestön koulutus vastaa yhteiskunnan tarpeita, koska työttömyys on vähäistä. Verrattuna muihin Saksan läntisiin osavaltioihin Baijerissa vain pienellä osalla sekä iseistä että äideistä on vähäinen koulutus, ja Suomen ruotsinkieliset ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin suomenkieliset. Vaikka Baijerissa eriytyminen eri koulutuspoluille tapahtuu jo lasten ollessa 10-vuotiaita ja syntyperällä näyttää olevan suuri vaikutus kouluvalintaan, baijerilaisten koululaisten osaaminen on siitä huolimatta tasaista. Selityksenä tähän voi olla vahva kodin tuki ja oppimista tukeva ilmapiiri sekä myös pohjimmiltaan hyvin toimiva, kolmeen - neljään koulutuspolkuun jaettu alemman toisen asteen koulutus (Sekundarstufe I). Suomen ruotsinkieliset kodit sekä koulut puolestaan näyttävät jakautuvan kahtia niin, että koulutetut vanhemmat tarjoavat lapsilleen jopa suomenkielisiä koteja paremmat kulttuuriset, oppimista tukevat resurssit, ja parhaat ruotsinkieliset koulut lukeutuvat Suomen parhaimmistoon, kun taas osassa kodeista oppimisen tuki on suhteellisen vähäistä ja joissakin kouluissa (etenkin Länsi-Suomen ruotsinkielisellä maaseudulla) osaaminen on heikkoa. Nämä heikot oppilaat laskevat kaikkien ruotsinkielisten keskimääräistä osaamistasoa merkittävästi, joten tässä kuten varmasti monessa muussakin tapauksessa Pisa- ym. oppimistutkimusten tulosten perusteellisempi tarkastelu on välttämätöntä. fi
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso ger
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Koulumenestys
dc.subject.other taitojen kehittyminen
dc.subject.other kotitausta
dc.subject.other PISA
dc.subject.other yhteiskunta
dc.subject.other Saksan ja Suomen koulujärjestelmä
dc.subject.other Baijeri
dc.subject.other Suomen ruotsinkieliset alueet
dc.subject.other suomenruotsalaiset
dc.title PISA 2003: Die Auswirkung des Familienhintergrunds und der Gesellschaft auf Kompetenzentwicklung und Bildungserfolg von Jugendlichen in Bayern und in den schwedischsprachigen Teilen Finnlands : Eine vergleichende Untersuchung
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062911097
dc.subject.ysa opintomenestys
dc.subject.ysa perhetausta
dc.subject.ysa PISA-tutkimus
dc.subject.ysa yhteiskunta
dc.subject.ysa koulutusjärjestelmät
dc.subject.ysa suomenruotsalaiset
dc.subject.ysa Saksa
dc.subject.ysa Baijeri
dc.subject.ysa Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine saksan kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine German Language and Culture en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record