Ikääntyvien lonkkamurtumapotilaiden toimijuus ja elämäntilanteet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rinne, Leena
dc.date.accessioned 2011-06-29T08:34:07Z
dc.date.available 2011-06-29T08:34:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163814
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062911090 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27246
dc.description.abstract Pro gradu -tutkimuksessani tutkin yli 60-vuotiaiden lonkkamurtumapotilaiden elämäntilannetta ja kuntoutuskokemuksia toimijuusnäkökulmasta. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostavat Anthony Giddensin strukturaatioteorian tarkastelu yhdessä Jyrki Jyrkämän toimijuusviitekehyksen eri ulottuvuuksien, kuten elämänkulku, pakot, välttämättömyydet, esteet ja mahdollisuudet ja tulevaisuuden odotukset – kanssa. Tutkimuksessani haastattelin Keski-Suomen eri kunnissa asuneita seitsemää (7) ikääntyvää naista, joilla jokaisella oli ollut lonkkamurtuma. Tavoitteena oli selvittää haastattelujen avulla, millaista toimintakykyä ja toimijuutta sekä tulevaisuuden odotuksia lonkkamurtumapotilaalla elämäntilanteessaan on? Millaisia elämäntilanteita kuntoutujilla on? Millaisia kuntoutuskokemuksia heillä on? Millaista toimijuutta lonkkamurtumapotilaat kertovat heillä olevan ja millaista toimijuutta he kertovat tarvittavan kuntoutuessa ja ikääntyessä? Tutkimukseni liittyy meneillään olevaan laajempaan tutkimushankkeeseen: ”Liikkumiskyky lonkkamurtuman jälkeen: tehostettu, yksilöllinen kuntoutusohjelma liikkumiskyvyn palauttamiseksi.” Laajemmassa tutkimushankkeessa lonkkamurtumapotilaita osallistuu intensiiviseen kuntoutukseen ja ohjaukseen ja kuntoutushankkeen tuloksia mitataan kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Omassa tutkimuksessani haastattelin lonkkamurtumapotilaita, jotka eivät olleet intensiivisen kuntoutuksen piirissä. Aineistoa tarkastelin laadullisen analyysin menetelmin. Tutkimuksessa havaitsin, että ikääntyvät ihmiset reflektoivat omaa elämänkulkuaan ja toimijuuttaan elämäntilanteessaan suhteessa ympäristöön, läheisiin, ympäristön ihmisiin ja erilaisiin elämäntapahtumiin sekä tulevaisuuden odotuksiin. Ikääntyvät ihmiset elävät erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristö asettaa heihin erilaisia odotuksia. Tutkimuksessa havaitsin, että lonkkamurtumapotilaiden systemaattinen kuntoutus ei ole olemassa olevana yleisenä toimintakäytäntönä palvelujärjestelmän lonkkamurtumapotilaiden hoitoketjussa. Toimijuusnäkökulmasta voisi olla huomattavaa hyötyä ikääntyvien lonkkamurtumapotilaiden kokonaisvaltaisen palvelutarpeen ja kuntoutuksen arvioinnissa.
dc.format.extent 132 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other elämäntilanne
dc.subject.other ikääntyminen
dc.subject.other toimijuus
dc.subject.other refleksiivisyys
dc.subject.other elämänkulku
dc.subject.other lonkkamurtuma
dc.subject.other kuntoutus
dc.subject.other toimintakäytäntö
dc.title Ikääntyvien lonkkamurtumapotilaiden toimijuus ja elämäntilanteet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062911090
dc.subject.ysa elämäntilanne
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa toimijuus
dc.subject.ysa refleksiivisyys
dc.subject.ysa elämänkaari
dc.subject.ysa lonkkaviat
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa murtumat
dc.subject.ysa naiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record