Lasten lukivaikeusriski vanhemmuustyylien ja lasten ongelmakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä muuntavana tekijänä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Keskinen, Hanna
dc.date.accessioned 2011-06-29T07:35:18Z
dc.date.available 2011-06-29T07:35:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163794
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062911087 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27243
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhemmuustyylien ja lasten sisäänpäin ja ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä sekä lasten lukivaikeusriskin muuntavia vaikutuksia näissä yhteyksissä. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Alkuportaat-tutkimushanketta, jossa seurataan lapsia esiopetusvuodesta neljännen luokan loppuun. Tässä tutkimuksessa oli mukana 608 yksilöseurannassa olevaa lasta sekä heidän vanhempansa ja opettajansa. Kaikista tutkimushankkeen lapsista muodostettiin riskiryhmä (287 lasta) esiopetusvuonna arvioidun lukivaikeusriskin perusteella, ja verrokkiryhmään valittiin suunnilleen yhtä monta lasta niiden joukosta, joilla ei havaittu riskiä lukivaikeuksille (321 lasta). Aineisto on kerätty vuosina 2008–2010 näiden yksilöseurannassa olevien lasten ollessa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Lasten vanhemmat arvioivat omia vanhemmuustyylejään lasten ollessa ensimmäisellä luokalla, ja opettajat arvioivat lasten ongelmakäyttäytymistä jokaisella luokalla. Vanhemmuustyylejä tutkittiin dimensionaalisesti eli lämpimyyden ja psykologisen ja behavioraalisen kontrollin näkökulmasta, kun taas lasten ongelmakäyttäytymistä tutkittiin sisäänpäin ja ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen kannalta. Yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatioiden ja hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Tulokset osoittivat vanhemmuustyylien ja lasten sisäänpäin ja ulospäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen olevan yhteydessä toisiinsa: esimerkiksi vanhempien korkea lämpimyys oli yhteydessä lasten vähäisempään ulospäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen, ja äitien korkeaa psykologista kontrollia ja lämpimyyttä käyttävä ristiriitainen vanhemmuustyyli oli yhteydessä lasten korkeampaan sisäänpäin suuntautuvaan ongelmakäyttäytymiseen. Myös lasten lukivaikeuksien ja ongelmakäyttäytymisen väliltä löytyi yhteyksiä. Lasten lukivaikeusriski toimi vanhemmuustyylien ja lasten ongelmakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä muuntavana tekijänä esimerkiksi siten, että äitien psykologinen kontrolli oli voimakkaammin yhteydessä riskiryhmään kuuluvien lasten sisäänpäin suuntautuvan ongelmakäyttäytymisen kanssa. Myös äitien behavioraalinen kontrolli näyttäisi vähentävän erityisesti heidän sisäänpäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistään. Tulokset ovat sen suuntaisia, että lapset, joilla on arvioitu riski oppimisen pulmille, saattavat hyötyä vanhempiensa hyvästä vanhemmuudesta muita lapsia enemmän.
dc.format.extent 39 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lapsuus
dc.subject.other vanhemmuustyylit
dc.subject.other sisäänpäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.other ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.other lukivaikeudet
dc.subject.other lukivaikeusriski
dc.title Lasten lukivaikeusriski vanhemmuustyylien ja lasten ongelmakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä muuntavana tekijänä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062911087
dc.subject.ysa lapsuus
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa lukihäiriöt
dc.subject.ysa käyttäytymishäiriöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record