Murrosiän kehonmuutokset ja kouluterveydenhoitajan tuki : yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen kokemuksia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kauppinen, Nina
dc.date.accessioned 2011-06-28T18:27:34Z
dc.date.available 2011-06-28T18:27:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163753
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062811081 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27238
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen kokemuksia murrosiän kehonmuutoksista ja kartoittaa nuorten tyttöjen kokemuksia kouluterveydenhoitajalta saadusta tuesta sekä heidän tarpeista ja odotuksista tuen suhteen. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2010 yksilöhaastattelemalla yläkoulujen 9. luokkalaisia tyttöjä (N=11) pääkaupunkiseudulla. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosten mukaan murrosiän kehonmuutokset herättivät nuorissa tytöissä monenlaisia tunteita, tuntemuksia ja oireita, jotka koettiin yksilöllisella tavalla. Vaikka tytöillä oli yleisen tason tietoa kehonmuutoksista, he kokivat muutokset yllättävinä. Yksittäisiä kehonmuutoksia ja niiden ajankohtia muistettiin tarkastikin. Muuttunut keho aiheutti muutoksia tyttöjen päivittäisiin toimintoihin sekä sosiaaliseen elämään. Tyttöjen haastattelujen pohjalta sopeutumista omaan kehoon kuvasivat kaksi tyyppitarinaa Sinuiksi kehonsa kanssa ja Keskeneräinen keho. Osa tytöistä oli selvästi sopeutunut muuttuneeseen kehoonsa, kun osa vielä tarkasteli kehoaan kriittisellä tavalla. Kehon hyväksymistä edesauttavista tekijöistä muodostettiin seuraavat teemat: kaverit ja sosiaalisen ympäristön antama emotionaalinen tuki, oma toimijuus sekä psyykkiset selviytymiskeinot. Tulokset osoittivat erityisesti oman lähipiirin tuen olevan tytöille merkityksellistä. Kouluterveydenhoitajaa pidettiin tärkeänä tukena kouluympäristössä. Tärkeimpiä sosiaalisen tuen muotoja olivat emotionaalinen, tiedollinen ja konkreettinen tuki. Tiedollista tukea tytöt odottivat kouluterveydenhoitajalta nykyistä enemmän, täsmällisemmin sekä varhaisemmassa vaiheessa, mielellään kahden kesken tai tyttöryhmissä. Konkreettista tukea toivottiin enemmän käytännön tasolla (kuukautiset, ihonhoito). Kouluterveydenhoitajalta toivottiin lisäksi aktiivista roolia kehonmuutoksia koskevan keskustelun aloitteentekijänä ja parempaa tavoitettavuutta. Tutkimuksen avulla voidaan lisätä ymmärrystä nuorten tyttöjen murrosiän kehonmuutoksiin liittyvistä kokemuksista ja tuntemuksista sekä kouluterveydenhoitajan roolista tämän muutosvaiheen tukijana. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää paitsi kouluterveydenhoitajan työn kehittämisessä, myös koulun ja tyttöjen vanhempien välisen yhteistyön parantamisessa.
dc.format.extent 137 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other murrosikä
dc.subject.other tytöt
dc.subject.other fyysinen kehitys
dc.subject.other ruumiinkuva
dc.subject.other sosiaalinen tuki
dc.subject.other kouluterveydenhuolto
dc.title Murrosiän kehonmuutokset ja kouluterveydenhoitajan tuki : yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen kokemuksia
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062811081
dc.subject.ysa murrosikä
dc.subject.ysa tytöt
dc.subject.ysa fyysinen kehitys
dc.subject.ysa ruumiinkuva
dc.subject.ysa sosiaalinen tuki
dc.subject.ysa kouluterveydenhuolto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record