Luistaako? : motivaation laadun yhteys harjoitteluun 15-vuotiailla maastohiihtäjillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Happonen, Laura
dc.date.accessioned 2011-06-28T08:03:15Z
dc.date.available 2011-06-28T08:03:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163708
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062811063 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27233
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tutkittiin 15-vuotiaiden maastohiihtäjien motivaation laatua, koettua fyysistä pätevyyttä, sekä näiden tekijöiden vaikutuksia hiihtäjien kilpailu- ja harjoittelumääriin, sekä näkemykseen hiihtourastaan tulevaisuudessa. Myös sukupuolen vaikutus otettiin tutkimuksessa huomioon. Motivaation laatua pidetään keskeisenä asiana urheilijan tai liikunnan harrastajan harjoittelun ja urheilu-uran jatkumisen kannalta. Tässä tutkimuksessa motivaatiota lähestyttiin Decin ja Ryanin kehittelemän itse-määräämisteorian viitekehyksestä (1985b, 2000b, 2002). Tutkimus oli luonteeltaan määrällinen ja analysoinnissa käytettiin tilastollisia analyysimenetelmiä (mm. MANOVA, ANOVA, log-lineaarinen mallinnus.) Tutkimuksessa tutkittavat jaettiin autonomisen ja kontrolloidun motivaation tason mukaan mahdollisimman homogeenisiin ryhmiin. Näitä ryhmiä muodostui neljä. Suurin ryhmä oli autonomisesti motivoituneet. Muut ryhmät olivat yleisesti motivoituneet, kontrolloidusti motivoituneet ja ei-motivoituneet. Koettu fyysinen pätevyys ja motivaation laatu olivat yhteydessä hiihtäjien kilpailemiseen ja harjoitteluun. Ne hiihtäjät, joiden koettu fyysinen pätevyys oli korkea, kilpailivat ja harjoittelivat enemmän kuin ne, joiden koettu fyysinen pätevyys oli matala. Autonomisesti motivoituneet kokivat fyysisen pätevyytensä korkeammaksi kuin muut motivaatioryhmät. Yleisesti motivoituneet harjoittelivat enemmän kuin muut ryhmät. Tähän ryhmään kuuluvilla vastaajilla sekä autonomisen, että kontrolloidun motivaation taso oli korkea. Motivaatioryhmistä hiihtouransa jatkon positiivisimpina näkivät autonomisesti motivoituneet. Myös korkea koettu fyysinen pätevyys oli yhteydessä positiiviseen näkemykseen hiihtourasta tulevaisuudessa. Tytöt näkivät tulevaisuuden hiihtouransa epävarmempana kuin pojat. Tämän tutkimuksen perusteella autonominen motivaatio vaikuttaa positiivisesti nuorten hiihtäjien näkemyksiin itsestä nyt ja tulevaisuudessa. Kuitenkaan autonominen motivaatio ei yksin ollut niin merkittävässä roolissa tarkasteltaessa harjoittelun ja kilpailemisen määriä. Kontrolloidulla motivaatiolla näyttäisi myös olevan rooli hiihtäjän harjoittelussa. Koetun fyysisen pätevyyden taso näyttäytyi merkittävä tekijänä kaikissa tarkasteltavissa muuttujissa. Tämä tutkimus antaa tietoa nuorten hiihtourheilijoiden motivaation laadusta, koetun fyysisen pätevyyden tasosta sekä näiden tekijöiden vaikutuksista hiihtoharrastuksessa. Nuorten urheilijoiden parissa toimivien olisi hyvä olla tietoisia siitä mitkä tekijät vaikuttavat motivaatioon, harjoitteluun ja nuorten näkemyksiin itsestään, jotta mahdollisimman moni nuori pysyisi urheiluharrastuksen parissa.
dc.format.extent 45 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other nuoret
dc.subject.other maastohiihto
dc.subject.other itsemääräämisteoria
dc.subject.other autonominen motivaatio
dc.subject.other kontrolloitu motivaatio
dc.subject.other koettu fyysinen pätevyys
dc.subject.other urheilijan harjoittelu
dc.subject.other ennakoitu ura
dc.title Luistaako? : motivaation laadun yhteys harjoitteluun 15-vuotiailla maastohiihtäjillä
dc.title.alternative Motivaation laadun yhteys harjoitteluun 15-vuotiailla maastohiihtäjillä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062811063
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa hiihto
dc.subject.ysa itsemääräämisteoria
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa urheilijat
dc.subject.ysa harjoittelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record