Autistisen lapsen toimintaan sitoutuminen sensorisen integraation terapiassa : havainnointimittarin muokkaus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marttila, Vuokko
dc.date.accessioned 2011-06-27T14:29:42Z
dc.date.available 2011-06-27T14:29:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163617
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062711061 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27231
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli autistisen lapsen terapiatilanteen havainnointiin soveltuvan yhteistoimintaan sitoutumisen mittarin kehittäminen. Sitoutumisen mittari muokattiin Gallon, Tickle-Degnenin ja Costerin ”Challenge Management Rating Scale” (CMRS) – mittarista. Ensin sitoutumista tutkittiin teoreettisesti: minkälainen ilmiö sitoutuminen oikeastaan on ja mitä olennaisia tekijöitä siihen liittyy. Taustateorioina käytettiin toimintaterapian teoriaa, sensorisen integraation teoriaa, motivaatioteorioita ja teorioita varhaisesta vuorovaikutuksesta. Mittarin muokkaaminen perustui 1) tutkimuksessa koottuun teoriaan, 2) autismitutkimukseen 3) mittarin muokkaajien kliiniseen kokemukseen sekä 4) mittarin soveltuvuuden testaamiseen autenttisia terapiavideoita havainnoimalla (yhteensä 7 terapialasta 5:ltä eri terapeutilta). CMRS-mittariin tehtiin tarpeelliset muutokset. Lisäksi luotiin pisteytyskriteerit jokaiselle mittarin osatekijälle ja asteikkoarvolle (1-5) erikseen. Toimintaan sitoutumisen arviointiin CMRS-mittari soveltui hyvin. Koska tarkoituksena oli kuitenkin arvioida autistisen lapsen vuorovaikutuksen kautta yhteistoimintaan sitoutumista, mittaria muotoiltiin seuraavalla tavalla: Mittariin lisättiin kokonaan uudet osatekijät: vuorovaikutusaloitteet ja niihin vastaaminen. Autismin vuoksi joitakin osatekijöitä jouduttiin poistamaan ja joitakin jäsenneltiin uudelleen. Yhteistoimintaan sitoutumisen mittari sisältää kolme osaa: 1) lapsen toiminta, 2) terapeutin toiminta ja 3) yhteinen sitoutuminen. Lapsen sitoutumista kuvaavat osatekijät ovat: levollisuus, innostuneisuus/syventyneisyys, tarkkaavaisuus, yritteliäisyys, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, vuorovaikutusaloitteet sekä terapeutin aloitteisiin vastaaminen. Keinot, joita terapeutti käyttää lapsen sitoutumisen tukemiseksi ovat: lapsen aloitteisiin vastaaminen, leikkisyys, rohkaiseminen, ohjaaminen, jäsentäminen, muokkaaminen ja haastaminen. Mittarilla voidaan kuvailla terapeuttista vuorovaikutusta tutkimalla lapsen sitoutumisen ja terapeutin toiminnan välisiä yhteyksiä. Mittarilla päästään arvioimaan sensorisen integraation terapian välittömiä vaikutuksia, mikäli mittari ensin todetaan validiksi ja luotettavaksi. Mittari soveltuu parhaiten varhaisella, esi-kielellisellä tasolla olevien lasten havainnointiin. Mittarin luotettava käyttö edellyttää erityisosaamista ja kliinistä kokemusta sekä sensorisen integraation terapiasta että varhaisen vuorovaikutuksen havainnoinnista, mikä rajoittaa mittarin käytettävyyttä.
dc.format.extent 116 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other autismi
dc.subject.other toimintaterapia
dc.subject.other sensorisen integraation terapia
dc.subject.other varhainen vuorovaikutus
dc.subject.other sitoutuminen
dc.title Autistisen lapsen toimintaan sitoutuminen sensorisen integraation terapiassa : havainnointimittarin muokkaus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062711061
dc.subject.ysa autismi
dc.subject.ysa toimintaterapia
dc.subject.ysa sensorisen integraation terapia
dc.subject.ysa varhainen vuorovaikutus
dc.subject.ysa sitoutuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos Terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Occupational therapy en
dc.contributor.oppiaine toimintaterapia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record