"Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat" : Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939-1944

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seppä, Maaru
dc.date.accessioned 2011-06-16T14:14:39Z
dc.date.available 2011-06-16T14:14:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1162809
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061611027 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27193
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastelen, miten suomalainen kansallinen sotakertomus rakentuu, miten sitä ylläpidetään ja keiden toimesta. Lähtökohtainen näkemykseni on, että Suomen sota-aikoihin 1939−1944 liittyvä sotakertomus on konstruktiivinen tulkinta menneisyydestä, ja sen rakentumiseen vaikuttavat kollektiiviset ja yhteisölliset elementit, kuten kollektiivinen ja sosiaalinen muisti, yhteiskunta ja kulttuuri. Tutkielmani teoreettiset lähtökohdat ovat kollektiivisen muistin käsitteistössä, jota tarkastelen kiinnittäen huomiota kollektiivisen, sosiaalisen ja yksilöllisen muistin sisäkkäisyyksiin. Käsittelen muistia myös kerronnallisuuden näkökulmasta, jolloin unohtaminen ja vaikeneminen kiinteänä osana muistia ovat tarkastelun kohteena. Tulkintani perustuu omaan esiymmärrykseeni aiheesta - siihen sotakertomukseen, jonka itse tunnen ja tunnistan. Tutkimusotteeni on täten hermeneuttinen. Pohdin tutkielmassa myös omia ennakkokäsityksiäni ja ymmärrykseni rajoja. Tutkimusaineisto koostuu 45:stä Sodasta rauhaan -kyselyvastauksesta. Kysely on toteutettu kyselykeruuna vuonna 2006 Åbo Akademin Etnologian arkiston toimesta, myös Keski-Suomen Muistiarkisto levitti kyselyä omalle vastaajaverkostolleen. Sodasta rauhaan -kysely on teemakysely, joka kattaa koko sodan ajan talvisodan syttymisestä kirjoitushetkeen (2006) asti. Käytössäni oleva aineisto rakentuu Åbo Akademin Etnologian arkiston saamista suomenkielisistä vastauksista. Nimitän vastauksien kerrontaa muistelukerronnaksi, jota analysoin lähiluvun kautta niin lähteenä kuin kohteena, jolloin keskityn sekä muistelukerronnan sisältöön, rakenteisiin ja keinoihin että menneisyyden merkityksiin. Analyysiluvuissa rakennan yhden tulkinnan kansallisesta sotakertomuksesta nostalgisen maammekirjahengen, työn ja vaikenemisen teemojen kautta. Kaksi ensimmäistä teemaa rakentavat kertomusta, ja viimeinen antaa syitä ja selityksiä siihen, miksi sotakertomus on sellainen kuin on. Lisäksi esitän yhden vastakertomuksen, joka poikkeaa tulkitsemastani sotakertomuksesta niin sisällöltään kuin kerrontatyyliltään. Tämä vastakertomus rikkoo kollektiivista ja jaettua sotakertomusta tuoden esille myös toisenlaista menneisyyttä. Vastakertomuksen kautta hallitseva, kansallinen kertomus voidaan problematisoida ja vahvistaa sen kanonista ääntä ja sisältöä. Tulkintani mukaan kansallinen sotakertomus on nostalginen konstruktio, josta on häivytetty sodan rumat ulottuvuudet. Samalla kuitenkin muistutetaan haavoista ja kärsimyksistä, jotka kansamme pelastivat. Näistä haavoista tai kärsimyksistä ei kuitenkaan kerrota, vaan ”vaikeuksista huolimatta päällimmäiseksi on pantu paremmat päivät Leinoa mukaillen” (7308/23M).
dc.format.extent 144 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Muisti
dc.subject.other muistelu
dc.subject.other kollektiivinen muisti
dc.subject.other muistelukerronta
dc.subject.other sotakertomus
dc.subject.other nostalgia
dc.subject.other työ
dc.subject.other vaikeneminen
dc.subject.other kerronnallisuus
dc.title "Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat" : Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939-1944
dc.title.alternative Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939-1944
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061611027
dc.subject.ysa 1930-luku
dc.subject.ysa 1940-luku
dc.subject.ysa muisti
dc.subject.ysa muistelu
dc.subject.ysa kollektiivinen muisti
dc.subject.ysa sota
dc.subject.ysa nostalgia
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa vaikeneminen
dc.subject.ysa kerronnallisuus
dc.subject.ysa talvisota
dc.subject.ysa jatkosota
dc.subject.ysa Suomi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine etnologia fi
dc.contributor.oppiaine Ethnology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record