Ichthyocotylurus pileatus -imumatoloisen esiintyminen ja elämänkiertopiirteet Valvata macrostoma -kotiloissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Aaltonen, Marjo
dc.date.accessioned 2011-06-16T12:41:33Z
dc.date.available 2011-06-16T12:41:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1162817
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061611024 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27191
dc.description.abstract Ichthyocotylurus pileatus on ahvenkaloissa yleinen imumatoloinen, jonka elämänkiertoon kuuluu 3 isäntää. Pääisäntä on kalaa ravinnokseen käyttävä lintu, 1. väli-isäntä on liejukotiloihin kuuluva Valvata macrostoma –kotilo, jonka kautta loinen parveilee veteen ja tunkeutuu 2. väli-isäntäänsä kalaan (Perca fluviatilis). Loisen yleisyydestä huolimatta sen elämänkiertopiirteitä ei tunneta kovin hyvin. Työni päätavoite oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että Ichthyocotylurus -imumatoloisten esiintyminen on niin yleistä ja runsasta makeanveden kaloissa, vaikka loisten siirtyminen isännästä toiseen on yleisesti ottaen epätodennäköistä. Näitä tekijöitä selvitin tutkimalla Valvata macrostoma -kotiloiden populaatiodynaamiikkaa, I. pileatus –loisen esiintymistä V. macrostoma -kotiloissa eri syvyysvyöhykkeissä, transmission vuodenaikaisuutta sekä kerkaria-tuotannon rytmiikkaa ja kerkarioiden ominaisuuksia. Tutkimuksessa selvisi, että kotiloiden kokojakaumat vaihtelivat kuukausittain sekä matalassa (1-2 m), että syvässä (5-6 m) vedessä tutkimusjakson aikana touko-lokakuussa 2007. Kokojakaumien dynamiikka kuukausittain oli kuitenkin verrattain samanlainen sekä 1-2 metrin, että 5-6 metrin syvyydessä, mutta syvällä kotilot olivat keskimäärin pienempiä kuin matalassa (Mann-Whitneyn U-testi; Z=-5,536, p < 0,001). Syvällä Ichthyocotylurus -infektio kotilopopulaatiossa oli suurimmillaan heinäkuussa (36,8 %) ja pienimmillään syys-lokakuussa (2,0 % ja 2,5 %). Prevalenssi (loisintaprosentti) oli syvällä korkeampi kuin matalassa koko tutkimusjakson ajan. Toukokuussa infektiot olivat kehittyviä sekä syvässä, että matalassa. Kerkarioiden parveilu alkoi kesäkuussa, jolloin parveilevien kotiloiden osuus oli matalassa 1 % ja syvällä 6,9 %. Huomattavana erona havaittiin, että heinä-elokuussa matalassa ei havaittu lainkaan I. pileatus –loista, kun samaan aikaan syvällä parveilu oli voimakkaimmillaan. Parveilevien kotiloiden (n= 15) keskimääräinen kerkariatuotanto oli laboratoriossa 166 ± 12.8 (S.E.) kerkariaa päivässä 48 päivän tutkimusjakson aikana. Huippunsa parveilu saavutti klo 23:00, jonka jälkeen se alkoi laskea. I. pileatus -kerkarioiden elinikä osoittautui melko korkeaksi verrattuna muihin imumatoloislajeihin. Kuudentoista tunnin jälkeen eliniän seurannan aloittamisesta 60 %:a tutkimuksen kerkarioista (n=20) oli elossa, jonka jälkeen kuolleisuus laski lineaarisesti. Viimeinen kerkaria kuoli 76 tunnin jälkeen. Loisen elämänkierto seuraa tehokkaasti isäntiensä elämän vaiheita, mikä on mahdollistanut sen, että transmissio 1. Ja 2. väli-isännän välillä onnistuu hyvin. Tunnettaessa loisen kehittyminen ja vaiheet kotiloissa, voidaan ennakoida mahdollinen loisen riski levitä esimerkiksi ahvensukuisien kalojen viljely-yksiköihin ja estää se.
dc.format.extent 26 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other väli-isännät
dc.subject.other kerkaria
dc.title Ichthyocotylurus pileatus -imumatoloisen esiintyminen ja elämänkiertopiirteet Valvata macrostoma -kotiloissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061611024
dc.subject.ysa kotilot
dc.subject.ysa loiset
dc.subject.ysa liejukotilo
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine akvaattiset tieteet fi
dc.contributor.oppiaine Aquatic sciences en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record