Ujous musiikintunneilla : opettajien ja 4.- ja 7.-luokkalaisten oppilaiden kokemuksia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Suvanne, Lasse
dc.date.accessioned 2011-06-15T13:08:10Z
dc.date.available 2011-06-15T13:08:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1162681
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061511019 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27186
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten ujous ilmenee peruskoulun musiikintunneilla. Tutkimuksessa kartoitettiin, miten oppilaat käsittävät ja kokevat ujouden, millaista toimintaa ujot oppilaat toivovat musiikintunneille ja mistä tilanteista ja toiminnasta ujot oppilaat pitävät vähiten musiikintunneilla. Lisäksi haluttiin saada selville, millaisia kokemuksia opettajilla on oppilaiden ujoudesta. Opettajien näkemyksiä verrattiin oppilaiden lomake- ja haastatteluvastauksiin. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin kahdessa osassa. Ensin molempien tutkimukseen osallistuneiden luokkien oppilaat täyttivät kyselylomakkeen. Opettajien haastattelujen ja oppilaiden lomakevastausten perusteella valittiin yksilöhaastatteluun 14 oppilasta. Myös molempia tutkimukseen osallistuneita opettajia haastateltiin. Kyselylomakkeiden analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Oppilaiden ujouskäsitykset olivat keskenään hyvin samankaltaisia, eivätkä ujojen oppilaiden vastaukset erottuneet muista. Opettajien käsitykset musiikintunneilla ujoutta aiheuttavista ja helpottavista tekijöistä olivat osittain samoja kuin oppilaiden kokemukset, mutta tuloksista löytyi myös eroja opettajien ja oppilaiden vastausten välillä. Lähes kaikki oppilaat toivoivat musiikintunneille ryhmätoimintaa. Sekä ujojen että muiden oppilaiden vastauksista ilmeni ryhmässä toimimisen merkitys tärkeimpänä ujoutta vähentävänä tekijänä. Tutkimustuloksista kävi myös ilmi, etteivät opettajat tunnista luokastaan kaikkia ujoja oppilaita. Tutkimustulosten mukaan opettajan toiminnalla ja musiikintuntien työtavoilla on erittäin suuri merkitys sekä ujojen että muidenkin oppilaiden osallistumisarkuuden poistamisessa. Ujous asettaa opettajalle haasteita oppilaidensa kohtaamiseen ja herkkyyteen havaita myös oppilaiden piilevät temperamenttipiirteet. Tulosten mukaan ujojen oppilaiden huomioiminen musiikintuntien työtavoissa vaikuttaisi positiivisesti koko luokan oppilaiden työskentelyyn.
dc.format.extent 95 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ujous
dc.subject.other temperamentti
dc.subject.other musiikinopetus
dc.title Ujous musiikintunneilla : opettajien ja 4.- ja 7.-luokkalaisten oppilaiden kokemuksia
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061511019
dc.subject.ysa ujous
dc.subject.ysa temperamentti
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa opetus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record