Ammattijalkapalloseurojen johtamisen haasteet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mönkkönen, Janne
dc.date.accessioned 2011-06-14T11:46:22Z
dc.date.available 2011-06-14T11:46:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1162466
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061411010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27176
dc.description.abstract Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji ja lajin parissa toimii yli 270 miljoonaa ih-mistä. Ammattijalkapalloseurojen yhteenlaskettu liikevaihto Euroopassa on yli kymme-nen miljardia euroa, mistä kotimaisten Veikkausliigaseurojen osuus on hieman yli kymmenen miljoonaa euroa. Euroopan tasolla toimiala on tappiollinen, vaikka seurojen liikevaihto on kasvanut nopeasti. Aikaisempaa kotimaista liiketaloudellista tutkimustie-toa jalkapalloseurojen johtamiseen tai talouteen liittyen ei juuri ollut, joten tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa Veikkausliigaseurojen kehittämisedellytyksistä. Tutkimuk-sessa kartoitettiin toimialan johtamiseen liittyvää problematiikkaa eurooppalaisista tut-kimuksista ja analysoitiin Veikkausliigaseurojen taloudellisia toimintaedellytyksiä, jotta tilanteesta saataisiin riittävän kattava kokonaiskuva. Teoreettinen viitekehys koottiin kirjallisuudesta, joka käsitteli urheilujohtamista, johtamista, strategista johtamista ja strategista johdon laskentatoimea. Viitekehykseen kuului myös urheilullisen ja taloudellisen menestyksen yhdistävä strategiamalli. Tie-donhankinta toteutettiin kaksiosaisesti. Ensiksi työtä varten kerättiin systemaattisen kir-jallisuuskatsauksen ohjeistuksen mukaisesti eurooppalaisten jalkapallosarjojen taloutta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, joita analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen. Tulokse-na havaittiin yhdistäviä tekijöitä sekä ongelmiin joutuneiden seurojen että taloudellisesti vakaiden eurooppalaisten seurojen toiminnassa. Toisessa osassa koottiin Patentti- ja Re-kisterihallinnon tietokannasta Veikkausliigaosakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot tilikausilta 2008 ja 2009. Näistä muodostettiin yleiskuva ja yhteenveto seurojen taloudellisista toi-mintaedellytyksistä. Tutkimus todentaa toimialan ongelmat myös Suomessa. Seurojen tulo- ja menora-kenteet ovat Euroopassa ja Suomessa mittakaavaeroista huolimatta samankaltaiset. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä ja niiden hallinnassa on taloudellisesti vakaissa sarjoissa onnistuttu. Näissä sarjoissa myös lisenssijärjestelmän sääntely on tiukempaa kuin talousvaikeuksissa olevissa sarjoissa.
dc.format.extent 58 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject.other Veikkausliiga
dc.subject.other UEFA-seuralisenssi
dc.title Ammattijalkapalloseurojen johtamisen haasteet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061411010
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa urheilujohtaminen
dc.subject.ysa jalkapallo
dc.subject.ysa strateginen johtaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine johtaminen fi
dc.contributor.oppiaine Management and Leadership en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record