Tulkinta empirismin tieto-opista : tietoteoreettinen analyysi David Humen, A.J. Ayerin ja Eino Kailan empiristisistä tietokäsityksistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Slavov, Matias
dc.date.accessioned 2011-06-13T17:25:25Z
dc.date.available 2011-06-13T17:25:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1160239
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061310995 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27157
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee empirismin tieto-oppia. Analysoitavina ovat tietoteoriassa vaikuttaneiden David Humen (1711–1776), A. J. Ayerin (1910–1989) sekä Eino Kailan (1890–1958) tietokäsitykset. Tulkintakulma on maltillisen valistushistoriallinen. Tutkimuksessa noudatetaan alkuperäistekstejä luettaessa suopeuden periaatetta, mutta esitetään myös kriittisiä huomioita itse oppeja kohtaan sekä pohditaan itse empiristisen tieto-opin mahdollista kehityskelpoisuutta. Tutkielma koostuu kahdesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan käsiteltävien filosofien metafysiikkakriittisiä ja verifikationistisia tietokäsityksiä. Niin Hume, Ayer kuin Kailakaan eivät katso metafysiikan olevan pätevää tiedonmuodostusta. Metafysiikan vaihtoehdoksi ja kritiikiksi kehitetään empiirisen todennettavuuden ja koeteltavuuden periaatteita. Toisessa luvussa analyysin kohteena ovat käsiteltävien tietoteoreetikkojen näkemykset väitelauseiden loogisesta muodosta. Sekä Hume, Ayer että Kaila jakavat tiedettävät väitelauseet kahteen luokkaan: kokemuksesta riippumattomiin analyyttis-apriorisiin sekä kokemuksesta riippuvaisiin synteettis-aposteriorisiin propositioihin. Tämän jaottelun seurauksena synteettis-apriorisen tiedon mahdollisuus kiistetään. Tällä tutkimusproblematiikalla valotetaan empirismin tieto-opin ydintä. Tutkielman keskeinen teesi on, että niin Hume, Ayer kuin Kailakin jakavat olennaisessa mielessä nämä kahdessa pääluvussa esitetyt näkökannat. Aste-eron kaltaista keskinäistä eroavuutta on silti selvästi olemassa. Kappaleiden ja päälukujen loppukohdissa tehdään arviointia, joissa käsiteltävien filosofien oppeja verrataan toisiinsa.
dc.format.extent 84 s.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Hume, David
dc.subject.other Kaila, Eino
dc.subject.other Ayer, A. J
dc.title Tulkinta empirismin tieto-opista : tietoteoreettinen analyysi David Humen, A.J. Ayerin ja Eino Kailan empiristisistä tietokäsityksistä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061310995
dc.subject.ysa tietoteoria
dc.subject.ysa empirismi
dc.subject.ysa filosofia
dc.subject.ysa metafysiikka
dc.subject.ysa verifiointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record