Viestintäohjelma verkkosivuilla : korkeakoulun arvojen välittyminen nuorten sidosryhmälle

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kallio, Terhi
dc.date.accessioned 2011-06-11T20:22:59Z
dc.date.available 2011-06-11T20:22:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1160103
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061110984 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27145
dc.description.abstract Viestinnän strategisessa suunnittelussa määritellään peruslinjat, joiden avulla viestintä saadaan tukemaan organisaation strategisia tavoitteita. Kohderyhmien tiedostaminen ja tunteminen kuuluvat keskeisesti strategisen viestinnän suunnitteluun. Tämä tutkimus jakautuu kahteen osaan tavoitteidensa mukaisesti. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) viestintäohjelman strategian näkyminen ja noudattaminen organisaation omilla verkkosivuilla. Erityistarkastelussa on SeAMK:n arvot. Tätä tutkitaan verkkosivujen sisällönanalyysilla analyysikehikkoa apuna käyttäen. Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää nuorten, 17–19-vuotiaiden, sidosryhmän mielipide SeAMK:n verkkosivuista. Erityistarkastelussa on myös SeAMK:n arvojen näkyminen ja avautuminen tälle sidosryhmälle. Tässä metodina käytetään ryhmähaastattelua. Tutkimuksen sisällönanalyysissä kävi ilmi, että arvoista kerrottiin suoraan nimeltä mainiten huonosti millään tutkitulla sivulla. Ainoastaan yhdestä arvosta, kansainvälisyydestä, löytyi selkeästi aineistoa ja muutama oma verkkosivukin. Sen sijaan arvot olivat yhteisöllisyyden arvoa lukuun ottamatta kuitenkin tulkittavissa melko hyvin tutkituilta sivuilta. Arvoja pystyi tunnistamaan kappaleteksteissä, otsikoissa, linkeissä, bannereissa jne. Ryhmähaastattelujen perusteella nuoret haastateltavat pitivät SeAMK:n verkkosivujen tekstisisältöä hyvänä, informatiivisena, helposti hahmotettavana ja luettavana. Sivut latautuivat heidän mielestään myös hyvin. Sen sijaan sivujen hakutoiminto sai paljon kritiikkiä, samoin sivurakenne ja sivujen innostavuus. Tutkimuksessa kävi ilmi, että nuoret haastateltavat eivät nähneet verkkosivuilla oikeastaan SeAMK:n arvoja tulkinnanvaraisina tai suoraan mainittuina. Organisaation arvojen hahmottuminen ja avautuminen nuorille haastateltaville vaikutti selvästi vaikealta tehtävältä. He näyttivät etsivän sivuilta lähinnä suoria mainintoja arvoista, joita ei sisällönanalyysin perusteellakaan löytynyt paljoa. Nuoret eivät osanneet tulkita arvojen esiintymistä muista asiayhteyksistä. Jatkotutkimuksena voisi tehdä muiden sidosryhmien mielipiteiden kartoituksen samoista verkkosivuista. SeAMK:n viestintäohjelmassa ja organisaation strategiassa on myös monta muuta strategista päätöstä, joiden näkyvyyttä organisaation verkkosivuilla voisi tarkastella.
dc.format.extent 78 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Seinäjoen ammattikorkeakoulu
dc.title Viestintäohjelma verkkosivuilla : korkeakoulun arvojen välittyminen nuorten sidosryhmälle
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061110984
dc.subject.ysa organisaatiot
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa sidosryhmät
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa WWW-sivut
dc.subject.ysa sähköinen viestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record