Rasismi, ennakkoluulot ja näennäinen suvaitsevaisuus opettajankoulutuksessa : pitävätkö opettajaksi opiskelevat itseään tavallista suvaitsevaisempina?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Palojärvi, Hannu
dc.date.accessioned 2011-06-10T13:28:49Z
dc.date.available 2011-06-10T13:28:49Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1160093
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061010982 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27143
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin, pitävätkö opettajaksi opiskelevat itseään tavallista suvaitsevaisempina ja pyrkivätkö he kaunistelemaan vähemmistöennakkoluuloja koskevia mielipiteitään antamalla sosiaalisesti suotuisia vastauksia. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko suvaitsevaisuus näennäistä, eli ilmeneekö siinä ristiriitaisuuksia. Vastaajien asenteita ja ennakkoluuloja kartoittavat kysymykset koskivat yhteiskuntaa, seksuaalisia vähemmistöjä, ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia, ennakkoluulojen luonnetta sekä vastaajien oletuksia muiden mielipiteistä sekä siitä, millaisen kuvan he haluavat antaa itsestään. Tutkimus suoritettiin määrällisenä internetissä vastattavana kyselylomaketutkimuksena kevättalvella 2010. Tutkimusjoukko koostui 136 Jyväskylän yliopiston luokanopettaja-opiskelijasta. Vastaukset analysoitiin t-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysilla sekä vastausten jakaumien sekä keskiarvojen avulla. Vastaajien taustatietoja kerättiin vertailumuuttujien aikaansaamiseksi. Vastausten perusteella opettajaksi opiskelevat pitivät itseään hieman mui-ta ihmisiä suvaitsevaisempina. Käsitys omasta suvaitsevaisuudesta nähtiin korkeampana kuin käsitys muiden ihmisten suvaitsevaisuudesta. Muiden ihmisten suvaitsevaisuustaso määräytyi sen mukaisesti, miten vastaajien arviot omasta suvaitsevaisuudestaan asettuivat suhteessa heidän arvioihinsa muiden ihmisten suvaitsevaisuudesta. Suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin oli yleisesti ottaen suvaitsevaista, maahanmuuttajiin suhtautuminen sen sijaan oli lievästi suvaitsematonta. Naiset olivat pääsääntöisesti miehiä suvaitsevaisempia ja paljon ulkomaalaiskontakteja omaavat vastaajat muita vastaajia suvaitsevaisempia. Muilla vastaajien taustatiedoilla ei ollut juurikaan vastaajien asennoitumista selittävää vaikutusta. Näennäistä suvaitsevaisuutta ilmeni selkeimmin maahanmuuttajia ja ul-komaalaisia koskevissa asenteissa ja oman mielipiteen esittämistä koskevissa vastauksissa. Vastaajien mukaan heidän suhtautuminen ulkomaalaisiin on erittäin harvoin kielteinen, mutta kaikkien vastaajien asenne ulkomaalaisia kohtaan oli lievästi suvaitsemattoman asenteen puolella. Mielipiteiden esittämistä koskevissa vastauksissa vastaajat korostivat olevansa avoimia keskustellessaan ennakkoluuloista, mutta olettivat muiden ihmisten kaunistelevan vahvasti mielipiteitään. Muilta osin näennäistä suvaitsevaisuutta osoittavat asenteet olivat enemmän yksittäisiä havaintoja kuin yleistettäviä linjauksia.
dc.format.extent 120 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Jyväskylän yliopisto
dc.title Rasismi, ennakkoluulot ja näennäinen suvaitsevaisuus opettajankoulutuksessa : pitävätkö opettajaksi opiskelevat itseään tavallista suvaitsevaisempina?
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061010982
dc.subject.ysa ennakkoluulot
dc.subject.ysa opettajankoulutus
dc.subject.ysa rasismi
dc.subject.ysa suvaitsevaisuus
dc.subject.ysa vähemmistöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record