Kolmannen kulttuurin lasten sopeutumisprosessit : näkökulmina persoonallisuuden kehitys ja musiikillinen identiteetti

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Joensuu, Minttu
dc.date.accessioned 2011-06-09T10:51:55Z
dc.date.available 2011-06-09T10:51:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27132
dc.description.abstract Nuoruus on identiteetin muodostumisen kannalta tärkeää aikaa. Nuoruuden aikana ihminen käy läpi kehityskriisin, jonka aikana hän puntaroi paikkaansa yhteiskunnassa ja rooliaan ystävien kanssa ja suhdetta omaan itseensä. Kriisin positiivinen ratkaisu on identiteetin muovautuminen, mikä ilmenee parhaimmillaan psyykkisenä hyvinvointina. Musiikilla voi olla erityisen tärkeä rooli nuoren etsiessä omaa paikkaansa maailmassa. Se on monipuolinen tunteiden säätelyn keino. Sen avulla nuori voi lohduttautua kriisien keskellä, elpyä raskaasta koulupäivästä tai irtautua arkitodellisuudesta. Se viestii myös sosiaalisesti hyväksyttävästä käytöksestä ja ympäristön arvoista, jotka omaksutaan monesti musiikin avulla. Vieraan kulttuurin keskellä asuneelle nuorelle ympäröivän kulttuurin arvot ja normit ovat hyvin erilaisia kuin suomalaisille ikätovereilleen. Tämä tulee esiin monesti vasta Suomeen palatessa, kun erilaiset maailmankuvat ja identiteettiä muokanneet kulttuuriset arvot tulevat esiin. Tästä seurauksena syntyy lapselle kolmas maailmankuva ja kulttuuri-identiteetti, jossa molempien maiden kulttuurit sekoittuvat ja hänen on löydettävä oma tapansa tasapainotella niiden välissä. Hänestä tulee kolmannen kulttuurin lapsi. Eläminen kolmannen kulttuurin lapsena on haastavaa, sillä se vaatii jatkuvaa sopeutumista ja uudelleen aloittamisen taitoa. Uskon, että musiikki voi luoda pysyvyyden tunteen arjen jatkuvien muutosten keskellä ja auttaa tällaista nuorta rakentamaan identiteettiään. Tässä proseminaarityössäni pyrinkin kuvaamaan kolmannen kulttuurin lasten kulttuuri-identiteettiä ja musiikin merkitystä tämän identiteetin muodostamisessa. Asiasanat – en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other musiikillinen identiteetti
dc.subject.other nuoruusikä
dc.subject.other kulttuuri
dc.subject.other akkulturaatio
dc.subject.other kolmas kulttuuri
dc.title Kolmannen kulttuurin lasten sopeutumisprosessit : näkökulmina persoonallisuuden kehitys ja musiikillinen identiteetti
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011060910970
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music, Art and Culture Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record