Terveydenhuollon lähiesimies työyhteisön voimaantumisen edistäjänä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jahnukainen, Johanna
dc.date.accessioned 2011-06-06T05:13:05Z
dc.date.available 2011-06-06T05:13:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159554
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011060610956 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27113
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata terveydenhuollon esimiehen roolia työyhteisönsä voimaantumisen edistäjänä sekä esimiehen työssään saamaa tukea. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan, miten esimiehen toimintaa työyhteisön voimaantumisen edistämiseksi tulisi kehittää sekä millaista tukea esimiehet toivovat saavansa tehtävässään työyhteisön voimaantumisen edistäjänä. Tutkimusaineisto on koottu terveyskeskuksen lähiesimiesten (n= 10) teemahaastatteluna. Aineistonkeruu toteutettiin kesän 2010 aikana. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Tutkimuksen keskeiseksi tulokseksi nousivat johtamisen roolin ja merkityksen selkeyttäminen, sekä esimiehen oman roolin vahvistaminen voimaantumista edistävinä tekijöinä. Esimiehen työyhteisön voimaantumista edistävistä työtavoista nousivat merkittävimmiksi työntekijöiden autonomian edistäminen, tuen tarjoaminen, avoin tiedonkulku sekä ammatillisen kehittymisen mahdollistaminen. Saamastaan tuesta esimiehet kuvasivat erityisesti vertaisiltaan saatua henkistä ja ammatillista tukea tärkeimmäksi. Esimiehet toivoivat tukea myös johdolta roolinsa vahvistamiseen sekä mahdollisuutta osallistua enemmän päätöksentekoon johdon kanssa. Tutkimustulokset saavat tukea aikaisemmasta voimaantumisen tutkimuksesta. Tulosten mukaan esimiehen roolin selkeyttämiseen sisältyi esimiehen rooliristiriita vertaisen ja esimiehen roolin välillä. Voimaantumista käsittelevissä tutkimuksissa ei rooliristiriidan näkökulmaa ole aikaisemmin esitetty. Esimiehen toiminnan kehittämistä työyhteisön voimaantumisen edistämiseksi pohtiessaan vastaajat tarkastelivat pääasiallisesti omien rooliensa ja olemassa olevien toimintatapojensa kehittämistä. Tuen kehittämisen kohteeksi nousi henkilösuhteisiin ja päätöksentekoon liittyvän roolin vahvistaminen, sekä päätöksentekijän ja ratkaisijan roolin vahvistaminen esimiehen roolia selkeyttämällä. Johtamisen roolin vahvistaminen edistää esimiesten voimaantumista ja voimaantunut esimies edistää työyhteisön voimaantumista.
dc.format.extent 58 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other voimaantuminen
dc.subject.other johtaminen
dc.subject.other terveydenhuolto
dc.subject.other työyhteisö
dc.title Terveydenhuollon lähiesimies työyhteisön voimaantumisen edistäjänä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011060610956
dc.subject.ysa voimaantuminen
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa terveydenhuolto
dc.subject.ysa työyhteisöt
dc.subject.ysa esimiehet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record