"No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä?" : opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seppänen, Jenni
dc.date.accessioned 2011-06-04T09:02:13Z
dc.date.available 2011-06-04T09:02:13Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159545
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011060410955 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27112
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee induktiivista opetusta ja sen edellytyksiä. Induktiivinen oppiminen on elämismaailman huomioon ottavaa omakohtaisesta kokemuksesta liikkeelle lähtevää aktiivista oppimista, ja induktiivinen opetus on tällaiseen oppimiseen ohjaamista. Tapaustutkimuksen aineisto kerättiin Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen integraatioryhmän opetusharjoittelusta, jossa pyrittiin toteuttamaan induktiivista opetusta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla induktiivisen opetuksen toteutumista kyseisessä harjoittelussa. Huomio aineistossa kiinnittyi siihen, mikä teki induktiivisesta opetuksesta vaikeaa, ja mitä tiedostamattomia merkityksiä mahdollisesti oli vaikeuksien takana. Erityiseksi vaikeudeksi osoittautui opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely oleellisena osana induktiivisen opetuksen suunnittelua. Teoreettisen tiedon valossa induktiivisen opetuksen suunnittelu perustuu opettajan omakohtaiseen aiheen käsittelyyn, jonka myötä aiheen idea tulee monipuolisesti sisäistetyksi. Tämä mahdollistaa tavoitteellisen opetuksen toteutumisen. Aineiston pohjalta kävi ilmi, että opetettavien aiheiden omakohtaisella käsittelyllä osana opetuksen suunnittelua on merkitystä erityisesti opetuksen tavoitteen säilymisen kannalta. Koska suurella osalla opiskelijoista opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely ei näyttänyt toteutuneen, tutkimus keskittyi etsimään syitä kyseiseen ilmiöön. Aineistosta selkeästi esille nousseiden mahdollisten syiden lisäksi vaikutti siltä, että ilmiön taustalla vaikutti tiedostamattomia tekijöitä. Aineiston analyysin toinen osa keskittyy pohtimaan, mitä mahdollisia tiedostamattomia syitä omakohtaisen käsittelyn vaikeuksien taustalla voisi olla. Siinä lähdetään liikkeelle käsitteellisestä jäsentelystä, jossa eritellään ammatillisen ja tarvepohjaisen opettajan toimintaa kuvaavia piirteitä. Tarvepohjainen suhtautuminen on sosiaalisen suojautumisen keino. Opettajan ammattitaidon myytti on tutkijan tulkinnan mukaan tarvepohjaisuuteen perustuva ilmiö, josta johtuen opiskelijat suojautuivat sosiaalisesti, pyrkien suojaamaan esimerkiksi yksityisyyttään. Yksityisyyden suojeleminen osana opettajan ammattitaidon myyttiä osoittautui sellaiseksi tiedostamattomaksi merkitysrakenteeksi, joka olisi voinut olla syynä omakohtaisen käsittelyn vaikeuksiin. Analyysin myötä tutkimuksen tuloksena syntyi hypoteesi induktiivisen opetuksen edellytyksistä. Sen mukaan induktiivinen opettaminen on mahdollista vain ammatillisista lähtökohdista käsin, jotka käyvät ilmi ammatillista vs. tarvepohjaista opettajaa kuvaavasta käsitteellisestä jäsentelystä. Tällöin yksityiset merkitysrakenteet ja elämismaailma ovat tiedostetusti osana opetusta.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other induktiivinen oppiminen
dc.subject.other induktiivinen opettaminen
dc.title "No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä?" : opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa
dc.title.alternative Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011060410955
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa ammattitaito
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa professionalismi
dc.subject.ysa opetusharjoittelu
dc.subject.ysa perusopetus
dc.subject.ysa elämismaailma
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record