Aikuisten terveysliikunnan edistäminen liikuntaseuroissa : Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman seuratoiminnan kehittämishanke 2008-2010

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hovi, Minna
dc.date.accessioned 2011-06-01T20:40:19Z
dc.date.available 2011-06-01T20:40:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159504
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011060110949 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27107
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman seuratoiminnan kehittämishankkeessa (v. 2008–2010) mukana olevien seurojen näkemyksiä aikuisten terveysliikunnan ja yhteistyön edistämisestä. Tutkimus keskittyi tarkastelemaan minkälaisia hyviä käytäntöjä, haasteita ja/tai esteitä seuroilla oli aikuisten terveysliikunnan ja yhteistyön edistämiseksi sekä minkälaisia ennakkoluuloja yhteistyössä eri tahojen kanssa oli ilmennyt. Lisäksi selvitettiin, mitä seurat kokivat hankkeen aikana ilmenneiksi hyödyiksi ja pettymyksiksi aikuisten terveysliikunnan ja yhteistyön edistämisessä. Tutkimusaineistona oli KKI -ohjelman hankearviointiin suunnatut seurantalomakkeet (n=13) ja toimintakertomukset (n=13) molemmilta hankekausilta (2008–2009 ja 2009–2010) sekä Internet-kysely (n=11). Lisäksi tutkimusaineistona huomioitiin seurojen (n=4) syksyn 2009 seurahanketapaamisesta laaditut muistiinpanot. Hankkeessa oli alun perin mukana seitsemän (7) valikoitua seuraa ympäri Suomea, mutta kaksi (2) seuraa keskeytti hankkeen aikana. Tutkimusaineisto analysoitiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Internet -kyselyn strukturoidut ja puoli-strukturoidut osat analysoitiin ristiintaulukoinnilla. Pääosa aineistosta analysoitiin laadullisesti teemoittelu- ja luokittelumenetelmillä. Tulosten yhteenvedossa käytettiin SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) -analyysityökalua. Tutkimustulokset osoittavat, että hankkeessa mukana olleet seurat onnistuivat suunnittelemaan hyviä, uusia käytänteitä terveysliikunnan toteuttamiseksi. Tarjonta monipuolistui ja uusia terveysliikuntatuotteita syntyi. Myös yhteistyön edistämiseksi kehitettiin toimintaa ja verkostoiduttiin muun muassa työyhteisöjen kanssa. Suurimmiksi haasteiksi ja uhkatekijöiksi osoittautuivat markkinointiin ja viestintään liittyvät tekijät, vaikka samalla ne koettiin vahvuuksiksi ja mahdollisuuksiksi. Lisäksi tutkimustulokset osoittivat seurojen kokeneen, että aikuisten terveysliikuntaa edistämällä ja yhteistyötä parantamalla seuraan kohdistuva arvostus kasvoi.
dc.format.extent 56 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
dc.title Aikuisten terveysliikunnan edistäminen liikuntaseuroissa : Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman seuratoiminnan kehittämishanke 2008-2010
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011060110949
dc.subject.ysa terveysliikunta
dc.subject.ysa liikuntaseurat
dc.subject.ysa hankkeet
dc.subject.ysa kehittämisprojektit
dc.subject.ysa kehittäminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record