"Haluaisin syödä murheen pois" : tutkimus kuudesluokkalaisten kokemuksista tunteista ja syömisestä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Huhta-Kahma, Hannele
dc.contributor.author Juvonen, Hanna
dc.date.accessioned 2011-05-31T11:26:38Z
dc.date.available 2011-05-31T11:26:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159392
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011053110944 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27102
dc.description.abstract Tunnesyöminen on tunteiden säätelyä syömällä. Siihen vaikuttavat yksilölliset, sosiaaliset ja ulkoiset tekijät, ja se ilmenee yksilöillä erilaisena ruokakäyttäytymisenä. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, miten kuudesluokkalaiset kokevat tunteiden vaikuttavan syömiseen, millaista on lasten tunnesyöminen ja onko tyttöjen ja poikien tunnesyömisessä eroja. Tutkimukseemme osallistui 98 kuudesluokkalaista. Toteutimme tutkimuksen kyselylomakkeella, joka jakautui eläytymismenetel-miin ja strukturoituun kyselylomakkeeseen. Toteutimme analyysin teorialähtöisellä sisällönanalyy-silla. Tutkimuksessamme kuudesluokkalaisten kokemukset osoittavat, että tunnesyömisen piirteitä esiin-tyy jo lapsuudessa. Tunnesyömistä esiintyy lapsilla sekä syömisen lisääntymisenä että vähentymi-senä. Syömistä lisäävät muun muassa paha mieli ja ilo, kun taas syömistä etenkin tytöillä vähentää jännittyneisyys. Hyvin monet tunteet saivat osan oppilaista jättämään syömättä. Pelon ja vihan kal-taisilla harvemmin koetuilla tunteilla ei ole juurikaan yhteyttä lasten tunnesyömiseen. Lasten tunnesyöminen esiintyy sekä syömisen lisäämisenä, vähentämisenä että syömättä jättämisenä. Sukupuolien välillä ei ole havaittavissa suuria eroja, mutta pojilla tunnesyöminen ei esiinny syömisen vähentymisenä niin vahvasti kuin tytöillä. Tunteet saivat lapset syömään ylivoimaisesti eniten herkkuja, mutta tämän lisäksi tavallinen kotiruoka mainittiin useasti. Tutkimuksemme osoittaa, että tunteet vaikuttavat lasten syömiseen ja tunteisiin syötävä ruoka on usein epäterveellistä. Tunnesyömiseen olisi puututtava jo lapsuudessa, jolloin voitaisiin ennaltaeh-käistä aikuisiän tunnesyömistä ja parantaa yksilöiden tunteiden säätelytaitoja.
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tunnesyöminen
dc.title "Haluaisin syödä murheen pois" : tutkimus kuudesluokkalaisten kokemuksista tunteista ja syömisestä
dc.title.alternative Tutkimus kuudesluokkalaisten kokemuksista tunteista ja syömisestä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011053110944
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa ruoka
dc.subject.ysa tunteet
dc.subject.ysa syöminen
dc.subject.ysa säätely
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record