Moraalinen ja metafyysinen paha : vapaus ja pahuus Immanuel Kantin ja F.W.J. Schellingin filosofiassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pitkänen, Olli
dc.date.accessioned 2011-05-30T20:02:20Z
dc.date.available 2011-05-30T20:02:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159402
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011053010939 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27097
dc.description.abstract Selvitän pro gradu-tutkielmassani saksalaisten idealistien Immanuel Kantin ja F.W.J. Schellingin käsityksiä vapaudesta ja pahuudesta. Esitän että Kant ja Schelling lähestyvät vapautta ja pahaa hyvin erilaisten oletusten pohjalta ja päätyvät siten erilaisiin lopputuloksiin. Toisaalta Kantilla ja Schellingillä on myös yhteinen oletus siinä, että näkevät vapauden tehdä pahaa ilman redukstiota kausaalisiin selityksiin välttämättömäksi ihmisen tahdonvapaudelle. Kantille keskeinen lähtökohta on ihminen ”kahden maailman kansalaisena”. Kant käsittää luonnon, johon ihminenkin kuuluu, täysin kausaalis-mekaanisena kokonaisuutena. Siten ihmisen vapauden täytyy Kantin mukaan perustua sille, että ihmistä voidaan ajatella myös luonnosta riippumattomana järkiolentona. Koska luonnossa ei vapautta eikä siten moraalia, hyvä ja paha ovat Kantin mukaan ainoastaan järjelliseen ihmismieleen liittyviä käsitteitä. Kant näkee pahuuden ihmisluontoon perustavasti juurtuneeksi subjektiivisten halujen ja yleispätevän järjen ristiriitaisuudesta nousevaksi taipumukseksi. Schelling ei sen sijaan hyväksy Kantin näkemystä luonnon ja ihmisjärjen erosta. Schellingin mukaan koko luonto on tarkoituksenmukainen, eikä siten pelkästään kausaalis-mekaaninen. Tästä johtuen Schelling ajattelee hyvän ja pahankin olevan läsnä jossain muodossa jo luonnossa ennen ihmistä. Toisin sanoen Schellingin käsitys pahasta on metafyysinen. Päädyn lopputulokseen, että Kantin ja Schellingin erimielisyydet vapauden ja moraalisuuden luonteesta eivät ole yhteensovitettavissa koska ne perustuvat erilaisille metafyysisille näkemyksille. Koska Schellingin näkemys metafyysisestä pahasta pitää kuitenkin sisällään myös ihmisten moraalisen pahan, jää tutkielman aihepiirin ulkopuolelle mahdollisen jatkotutkimuksen selvitettäväksi, onko Kantin näkemystä moraalisesta pahasta mahdollista sovittaa ainakin joltain osin osaksi schellingiläistä näkemystä metafyysisestä pahasta. En pyri myöskään ottamaan kantaa Kantin tai Schellingin maailmankuvan totuudellisuuteen. Sen sijaan esitän, että Kantin maailmankuva on lähempänä nykyisin yleensä totena pidettyä näkemystä. Tästä huolimatta, tai juuri tämän takia esitän myös joitakin perusteita Schellingin näkemysten puolesta.
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kant, Immanuel
dc.subject.other Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von
dc.title Moraalinen ja metafyysinen paha : vapaus ja pahuus Immanuel Kantin ja F.W.J. Schellingin filosofiassa
dc.title.alternative Vapaus ja pahuus Immanuel Kantin ja F.W.J. Schellingin filosofiassa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011053010939
dc.subject.ysa pahuus
dc.subject.ysa vapaus
dc.subject.ysa filosofia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record