Yhdysluokkaopetuksen pedagogiset haasteet : yhdysluokkaopettajien näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kamppila, Janne
dc.date.accessioned 2011-05-30T10:12:46Z
dc.date.available 2011-05-30T10:12:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159365
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011053010935 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27093
dc.description.abstract Aikaisempien tutkimusten mukaan yhdysluokka koetaan opettajalle haastavampana ja työläämpänä opetuspaikkana kuin erillisluokka. Pro gradu -tutkielmassani tutkin yhdysluokkaopetuksessa esiin nousevia pedagogisia haasteita sekä haasteisiin vaikuttavia syitä. Tutkimuksen tehtävänä oli vastata seuraaviin kysymyksiin: Millaisia yhdysluokkaopetuksen pedagogiset haasteet ovat? Miten yhdysluokkaopetus ottaa huomioon erityisoppilaan? Kokosin aineiston kahdessa keskisuomalaisessa kyläkoulussa. Tutkielmaan osallistui kuusi kokenutta yhdysluokanopettajaa, joista yksi oli vieraan kielen opettaja. Keräsin tutkimuksen aineiston havainnoimalla ja haastattelemalla. Tutkimustulosten mukaan yhdysluokan ja erillisluokan opetuksellisista haasteista löytyy enemmän samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksia. Suurimmaksi osaksi yhdysluokkaopetuksen opetustavat eivät eroa erillisluokan opetustavoista. Yhdysluokassa opetuksen toteutustavat, ajankäyttö sekä erilaisten oppilaiden huomioiminen aiheuttavat opettajalle haasteita. Useamman luokka-asteen opettaminen samanaikaisesti lisää opettajajohtoisen opetuksen määrä, vähentäen yksilöllisen ohjauksen mahdollisuuksia. Myös opetettava oppiaine, luokka-asteiden määrä ja opetusajan jakaantuminen useammalle luokalle aiheuttavat omat haasteensa yhdysluokan opettajalle. Tutkimuksessa esille nousivat myös opettajien kokemukset/uskomukset erityisoppilaiden haastavasta ja vaikeasta kohtaamisesta yhdysluokassa.
dc.format.extent 53 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other yhdysluokka
dc.subject.other yhdysluokkaopetus
dc.subject.other eriytetty opetus
dc.subject.other integroitu opetus
dc.subject.other vuoro- ja vuosikurssijärjestelmä
dc.title Yhdysluokkaopetuksen pedagogiset haasteet : yhdysluokkaopettajien näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011053010935
dc.subject.ysa yhdysluokat
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa integroitu opetus
dc.subject.ysa opettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record