Työyhteisön sisäisen viestinnän haasteet organisaation muutoksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hämäläinen, Sirpa
dc.date.accessioned 2011-05-27T08:06:28Z
dc.date.available 2011-05-27T08:06:28Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159317
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011052710925 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27084
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin työyhteisön sisäistä viestintää organisaation muutostilanteessa. Tutkimuskohde oli uusi yksikkö, joka kuuluu moniammatilliseen koulutusorganisaatioon. Tutkimuksella selvitettiin tiedonkulun toimivuutta yksikössä ja sen organisaation sisäisten yhteistyökumppaneiden kesken. Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymyksiin missä määrin organisaatiossa koetaan saatavan tietoa, miten tiedonkulun koetaan toimivan organisaatiossa tutkimuksen tekohetkellä ja mitä tiedonkulun keinoja tai välineitä käytetään nyt ja mitä haluttaisiin käytettävän tästä eteenpäin. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, jossa oli sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä ja se analysoitiin niin määrällisellä kuin laadullisella menetelmällä. Suljetuissa kysymyksissä oli valinnaisia vastausvaihtoehtoja ja Likert-asteikollisia väittämiä. Määrällisessä analyysissä käytettiin SPSS-tilastoohjelmaa ja laadullinen aineisto teemoiteltiin sekä osa avovastausten tuloksista esitetään myös määrällisenä. Tutkimuksen tulokset osoittavat tiedonkulussa olevan puutteita ja ongelmien taustalla on muun muassa organisaatiomuutoksen aiheuttamat epäselvyydet uuden yksikön vastuunjaoissa ja organisoitumisessa. Tiedonkulun koettiin toimivan parhaiten lähiyhteisön kesken ja heikoimmin muiden sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedonsaanti omien työtehtävien kannalta riittävän ajoissa sekä tiedon luotettavuus ja tasapuolisuus saivat heikoimmat arviot. Tiedonkulun välineistä tärkein oli sähköposti, mutta myös puhelin ja intranet olivat melko tärkeitä. Erilaisilla tapaamisilla ja kasvokkain tapahtuvalla vuorovaikutuksella oli huomattava merkitys tiedonkulussa. Tutkimuksen perusteella, nykypäivän sähköisestä tiedonkulusta huolimatta, henkilökohtainen kohtaaminen on tietojen vaihdon ja välittämisen kannalta erittäin tärkeää. Tiedonkulun kehittämiseksi toivottiin luotavan yksikön oma toimiva kanava intranetiin. Vastuunjakoon ja organisoitumiseen tahdottiin myös selkeyttä. Tutkimuksen taustalla oli työyhteisöviestinnän uusi agendamalli ja tuloksissa ilmenneet teemat on linkitetty kyseiseen malliin niin sanotulle muutoksen kehälle. Muutoksen kehä -malli on luotu tämän tutkimuksen tulosten perusteella.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sisäinen viestintä
dc.subject.other organisaation muutos
dc.subject.other tiedonkulku
dc.subject.other tiedonsaanti
dc.title Työyhteisön sisäisen viestinnän haasteet organisaation muutoksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011052710925
dc.subject.ysa sisäinen tiedotus
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.subject.ysa organisaatiomuutokset
dc.subject.ysa organisaatiot
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa tiedonkulku
dc.subject.ysa tiedonsaanti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en
dc.subject.method Kyselytutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record