Svensklärarnas åsikter om, attityder till och erfarenheter av den muntliga kursen Tala och förstå bättre och övning av muntlig språkfärdighet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruoho, Marika
dc.date.accessioned 2011-05-25T17:53:08Z
dc.date.available 2011-05-25T17:53:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159245
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011052510918 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27074
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää lukion ruotsin kielen opettajien mielipiteitä, asenteita ja kokemuksia suullisesta kurssista Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) sekä suullisen kielitaidon harjoittamisesta. Lisäksi tutkimus selvitti, mitä mieltä opettajat ovat tämän hetkisistä oppimisnäkemyksistä suullisen kielitaidon harjoittamisen näkökulmasta. Aineistonkeruu suoritettiin kyselylomakkeilla, jotka sisälsivät sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Strukturoidut kysymykset analysoitiin kvantitatiivisesti ja avoimet kysymykset kvalitatiivisesti. Kyselyyn osallistui yhteensä 76 ruotsin kielen opettajaa. Hypoteesina oli, että useimmat opettajat suhtautuvat kurssiin positiivisesti ja kokevat sen hyödyllisenä oppilaille, huolimatta siitä, että se todennäköisesti lisää heidän omaa työmääränsä. Tulosten perusteella voi todeta, että jokainen tutkimukseen osallistunut opettaja pitää suullisen kielitaidon harjoittamista tärkeänä osana kielen oppimista, vaikka ajanpuutteen vuoksi heillä ei ole aina aikaa teettää suullisia harjoituksia. Suulliseen kurssiin he suhtautuvat myönteisesti. Kurssi on heille itselleen haaste sinänsä, mutta oppilaille hyödyllinen. Kurssin myötä opettajat oivalsivat, kuinka paljon lisää suullista harjoitusta oppilaat tarvitsisivat. Oppilaiden peruskielitaitoa he pitävät melko heikkona. Haasteellisena he kokevat esimerkiksi mielenkiintoisen kurssimateriaalin etsimisen sekä suullisen kielitaidon arvioimisen. Tutkimuksen perusteella moni opettajista haluaa painottaa opetuksessaan tämän päivän oppimisnäkemyksiä, kuten esimerkiksi yhteistoiminnallista oppimista ja konstruktiivista oppimisnäkemystä, koska kyseiset oppimisnäkemykset tukevat hyvin kommunikatiivista oppimista. Useimmat opettajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että kommunikatiivinen kielen oppiminen ja kielioppipainotteinen ylioppilaskoe ovat ristiriidassa keskenään. Ratkaisuksi he ehdottaisivat esimerkiksi yhtä lisäkurssia tai ylioppilaskokeen muuttamista kommunikatiivisemmaksi.
dc.format.extent 70 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other oppimisnäkemys
dc.title Svensklärarnas åsikter om, attityder till och erfarenheter av den muntliga kursen Tala och förstå bättre och övning av muntlig språkfärdighet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011052510918
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.ysa kieltenopettajat
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.subject.ysa suullinen kielitaito
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record