Minä lienen tullut joskus Suomessa vielä? : venäjänkielisten suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen ongelmista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Virtanen, Veera
dc.date.accessioned 2011-05-24T08:57:53Z
dc.date.available 2011-05-24T08:57:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159199
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011052410910 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27066
dc.description.abstract Tutkin pro-gradu -työssäni venäjänkielisten oppilaiden perfektin ja imperfektin käytön omaksumista kahdessa oppimisympäristössä. Selvitän perfektin ja imperfektin esiintyvyyttä eritasoisten suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppilaiden kirjallisissa tuotoksissa, kartoitan, minkä tyyppistä perfektiä ja imperfektiä kirjoituksissa käytetään suomi toisena kielenä -opetuksessa usein sovellettavan jaottelun mukaisesti. Virheanalyysin avulla selvitän, minkä tyyppisiä perfekti- ja imperfektivirheitä kirjoituksissa esiintyy ja onko äidinkielellä vaikutusta virheiden laatuun. Aineistona tutkimuksessa on Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI), joka sisältää venäläisissä yliopistoissa suomea vieraana kielenä opiskelevien kirjoituksia kolmelta tasolta: alkeet, keskitaso ja edistynyt ja CEFLING -hanke (Linguistic Basis of the Common European Framework for L2 English and L2 Finnish), joka koostuu suomalaisessa peruskoulussa opiskelevien venäjänkielisten 14 – 16 -vuotiaiden nuorten kirjoituksista tasoilta A1-B2. Tulokset ovat osoittaneet, että suomi vieraana kielenä -oppilaiden kirjoituksissa on huomattavasti enemmän virheitä kuin suomi toisena kielenä -oppilaiden. Suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoituksissa on yhteensä kolme virhettä ja ne kaikki kohdistuvat kerronnallisen imperfektin käyttöön. Suomi vieraana kielenä -oppilaiden kirjoituksissa on käyttövirheitä kautta kaikkien aikamuotojen. Molemmat informanttiryhmät käyttävät eniten kerronnallista imperfektiä ja siinä on tehty enemmän virheitä. Toiseksi eniten käytetään viitteellistä perfektiä ja kolmanneksi eniten käytetään imperfektiä ajan adverbiaalin kanssa. Vähiten on käytetty perfektiä ajan adverbiaalin kanssa. Mielenkiintoista oli huomata, että mennyttä aikaa on käytetty huomattavasti vähemmän suomi vieraana kielenä -oppijoiden kirjoituksissa. Heillä yleisempänä aikamuotona teksteissä esiintyy preesens. Tämä voi viitata siihen, että suomen tempusjärjestelmän monimutkaisuus pakottaa oppijoita välttämään näitä muotoja. Virheanalyysin tulokset kertovat, että aikamuotojen käytössä koululaiset turvautuvat puhutun kielen tarjoamaan malliin ja opiskelijat opetuksesta hankittuun teoriatietoon. Lisäksi molempien ryhmien kirjoituksista ilmenee preesensin ja imperfektin vaihtelua, joka saattaa johtua opiskelijoiden äidinkielen vaikutuksesta kohdekielen aikamuotojärjestelmään.
dc.format.extent 91 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other suomen kieli
dc.subject.other toinen kieli
dc.subject.other vieras kieli
dc.subject.other perfekti
dc.subject.other imperfekti
dc.subject.other aspekti
dc.subject.other aikamuoto
dc.title Minä lienen tullut joskus Suomessa vielä? : venäjänkielisten suomi toisena ja suomi vieraana kielenä -oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen ongelmista
dc.title.alternative Venäjänkielisten suomi toisena ja vieraana kielenä -oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen ongelmista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011052410910
dc.subject.ysa suomen kieli
dc.subject.ysa venäjänkieliset
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa perfekti
dc.subject.ysa imperfekti
dc.subject.ysa aspekti
dc.subject.ysa aikamuodot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record