Matkalla strategiseen ajatteluun : viestinnän merkitys Kouvolan kaupunkistrategian jalkautuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Veripää, Heli
dc.date.accessioned 2011-05-23T18:56:04Z
dc.date.available 2011-05-23T18:56:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159185
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011052310902 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27056
dc.description.abstract Tämä tutkimus käsittelee strategiaa käytäntönä. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa teemahaastatteluin,kirjallista aineistoa analysoiden ja havainnointia käyttäen tutkitaan kaupunkiorganisaation johdon mielipiteitä strategian käytäntöön viemisestä ja strategisesta ajattelusta. Lähtökohtana on organisaation sisäinen strategiaviestintä. Kaupunkistrategian käytäntöön viemistä on tutkittu vielä vähän. Tutkimus lisää ymmärrystä strategiaprosessista ja luo viestintämallin strategiaprosessin tueksi. Strategiaviestintä on jatkuvaa vuoropuhelua, joka tukee, viestii, motivoi, kuuntelee, linkittää strategian arkeen ja lisää ymmärrystä. Strategiatyö nähdään tässä tutkimuksessa käytäntönä eli asiana, jota ihmiset tekevät. Tutkimuskohteena on Kouvolan kaupunkiorganisaatio, koska Kouvolassa laadittiin vuonna 2010 uusi kaupunkistrategia ja sen jalkautukseen arvokirja. Kouvolan kaupunki kertoo omista arvoistaan ja strategiastaan arvokirjan avulla. Arvokirja on työkirja, johon kirjataan ryhmien, tiimien ja työntekijöiden kommentit toiminta-ajatuksesta, visiosta, päämääristä ja arvoista. Arvokirjakeskusteluja käydään johtoryhmissä, työryhmissä, tiimeissä, jolloin keskustelut kehittävät yhteistyötä ja palautetta saadaan alhaalta ylöspäin, läheltä asiakkaita. Tutkimus osoittaa, että arvokirja koetaan johtajatasolla hyväksi työvälineeksi ja parhaimmillaan se toimii oppaana kuntalaisille. Arvokirjakeskustelujen kautta arvot ja strategia tuodaan lähelle jokaisen työtä. Haasteena on termien ymmärrettävyys, sitoutuminen, keskustelujen ilmapiiri ja ajan riittävyys. Strateginen ajattelu koetaan tässä tutkimuksessa yhteiseksi ymmärrykseksi arvoista, tavoitteista ja toimintaperiaatteista. Se on oikeiden asioiden tekemistä ja yksittäisten asioiden yläpuolelle asettumista, yhteistä strategiatyötä sekä toimintaympäristön havainnointia ja analyysiä. Strategisen ajattelun esteenä ovat toimintakulttuuri, muutos, monitasoinen päätöksenteko, organisaation raja-aidat ja toimintaympäristön haasteet, esimerkiksi taloudellinen tilanne. Jatkotutkimuksessa voitaisiin tutkia, miten strategiaprosessi etenee työntekijätasolle asti, miten poliittiset päätöksentekijät kokevat strategiaprosessin ja strategian käytäntöön viemisen. Lisäksi voitaisiin tutkia, miten strategiaa on mitattu ja arvioitu.
dc.format.extent 105 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other arvot
dc.subject.other strategia
dc.subject.other arvojohtaminen
dc.subject.other julkishallinnon johtaminen
dc.subject.other strategia käytäntönä
dc.subject.other strategian jalkautus
dc.subject.other strategiaviestintä
dc.subject.other strateginen ajattelu
dc.subject.other strategiaprosessi
dc.title Matkalla strategiseen ajatteluun : viestinnän merkitys Kouvolan kaupunkistrategian jalkautuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011052310902
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa strategia
dc.subject.ysa arvojohtaminen
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa julkinen hallinto
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa Kouvola
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record