Undervisning i svenska som främmande språk : högstadielärares förhållningssätt till autenticitet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Peltonen, Suvi
dc.date.accessioned 2011-05-17T17:44:03Z
dc.date.available 2011-05-17T17:44:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1158996
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011051710837 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26998
dc.description.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia, millainen käsitys autenttisesta opetuksesta ja oppimisesta yläkoulun ruotsinopettajilla on. Tutkimuksessa selvitetään, miten opettajat suhtautuvat autenttisuuteen sekä millaisina he näkevät mahdollisuutensa toteuttaa autenttisuutta omassa opetuksessaan. Tutkimus on toteutettu neljän teemahaastattelun avulla, joiden tarkoituksena oli kuvata opettajien omia näkökulmia eikä niinkään saada yleistettäviä tuloksia. Haastatelluista kaksi oli tutkimuksen teon aikoihin vastavalmistuneita ja kaksi pidempään työelämässä olleita. Tällaisella haastateltavien valinnalla pyrin selvittämään, onko opettajien työkokemuksen määrällä vaikutusta siihen, miten he suhtautuvat autenttisuuteen. Autenttisuus käsitteenä on laaja ja monitahoinen. Tässä tutkimuksessa olen kiteyttänyt autenttisen opetuksen niin, että se pyrkii nitomaan opetuksen mahdollisimman lähelle oppilaan omaa arkea ja siten tekemään oppimisesta mielekästä ja merkityksellistä. Myös aitojen autenttisten kielenkäyttökokemusten saaminen on tärkeää. Vastauksista näkyy, että autenttisuutta pidetään tärkeänä asiana, sillä sen koetaan harjoittavan oppilaita oikean elämän kielitarpeita varten. Autenttisuus liitetään ensimmäisenä autenttiseen oppimateriaaliin, jonka koetaan tuovan mukavuutta ja vaihtelevuutta tunteihin. Toisaalta autenttinen opetus koetaan työläämmäksi kuin normaali opetus. Oppikirja asettaa selkeät raamit opetukselle, ja kun luokassa tehdään jotain muuta, koetaan sen olevan lähinnä virkistävää ja vaihtelua tuovaa, eikä ensisijaisesti opettavaa. Myös työrauhaongelmat sekä oppilaiden heikot taidot rajoittavat autenttisen opetuksen toteuttamista. Vastavalmistuneiden ja kokeneempien opettajien suhtautumisessa autenttisuuteen ei ollut merkittäviä eroja. Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan todeta, että sekä yksittäisten opettajien että laajempien opetusta ohjaavien ja järjestävien tahojen on mietittävä, millainen opetus on suositeltavaa. Eräs askel kohti autenttisempaa opetusta voisi olla oppikirjakeskeisyyden vähentäminen ja autenttisen oppimateriaalin merkityksen korostaminen sekä opettajien tukeminen autenttisen opetuksen suunnittelussa.
dc.format.extent 59 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other autenttisuus
dc.subject.other kieltenopettajat
dc.subject.other vieraskielinen opetus
dc.subject.other yläkoulu
dc.title Undervisning i svenska som främmande språk : högstadielärares förhållningssätt till autenticitet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011051710837
dc.subject.ysa autenttisuus
dc.subject.ysa kieltenopettajat
dc.subject.ysa vieraskielinen opetus
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record