Les « mots expressifs » dans le roman Puhdistus de Sofi Oksanen et leur traduction française

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hietala, Maria
dc.date.accessioned 2011-05-16T19:20:56Z
dc.date.available 2011-05-16T19:20:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26977
dc.description.abstract Tämän kandidaatintutkielman aiheena oli suomen ekspressiivisten sanojen kääntäminen ranskaksi. Tavoitteena oli tutkia, missä määrin ekspressiivisanoja esiintyy ranskassa, rakentuvatko ne samoin kuin suomessa ja käytetäänkö niitä samoissa tilanteissa. Ensimmäisessä kappaleessa perehdytään ekspressiivisten sanojen teoriaan ja erilaisiin tulkintoihin. Perustana on suomen kielioppi, sillä ranskan kieliopissa ei löydy täysin vastaavia termejä. Analyysiosan aineistona on käytetty Sofi Oksasen Puhdistus -romaanin ensimmäistä kappaletta. Suomenkielisen tekstin ekspressiiviset sanat on luetteloitu, ja ranskankielisestä tekstistä etsitty vastineet. Sekä suomen- että ranskankielisten sanojen mahdollinen ekspressiivinen luonne on määritelty etymologisten sanakirjojen avulla, ja löydetyt ekspressiiviset sanat on jaoteltu edelleen deskriptiivisiin ja onomatopoeettisiin sanoihin. Tutkimuksen perusteella ranskan kielessä esiintyy suomen deskriptiivisiä sanoja vastaavia sanoja runsaasti, vaikka niitä ei ranskan kieliopissa nimetä samoin perustein. Suomen kielen erityispiirteeksi sen sijaan jäävät onomatopoeettiset sanat, joita ei muutamia selkeitä poikkeuksia (esim. eläinten äänet) lukuun ottamatta esiintynyt ranskankielisessä tekstikäännöksessä yhtä paljon. en
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ekspressiivisanat en
dc.subject.other kääntäminen en
dc.title Les « mots expressifs » dans le roman Puhdistus de Sofi Oksanen et leur traduction française
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011051610816
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Romance philology en
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record