Työikäisten miesten liikunnan terveyden lukutaito : tietojen, taitojen ja motivaation yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaasalainen, Karoliina
dc.date.accessioned 2011-05-11T14:56:49Z
dc.date.available 2011-05-11T14:56:49Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1158667
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011051110780 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26940
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kunnossa kaiken ikää-ohjelman mieshankkeisiin osallistuneiden työikäisten (25 - 64- vuotiaiden) miesten liikuntaa koskevien tietojen, taitojen ja motivaation yhteyttä vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon. Tutkimuksessa kartoitettiin myös liikuntaharrastusta edistäviä ja rajoittavia tekijöitä sekä arvioitiin kirjallisia terveysneuvontamateriaaleja ja elintapamuutosten tukimenetelmiä. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin terveyden lukutaidon käsitettä, joka kertoo yksilön taidoista käsitellä informaatiota ja pystyvyydestä siirtää tieto terveyttä edistävään toimintaan. Tutkimusaineisto oli osa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja LIKES-tutkimuskeskuksen ”Sisältääkö suomalaisen miehen liikunnan terveyden lukutaito tajua ja toimintaa?”- yhteistyötutkimusta (2008 - 2009). Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla, Inbody- kehon koostumusmittauksilla ja Polar OwnIndex- kuntotesteillä. Aineisto muodostui keväällä 2009 terveyskäyttäytymiskyselyyn vastanneista työikäisistä miehistä (N=104). Liikunnan terveyden lukutaitoa (LTL) arvioitiin summamuuttujalla, jonka keskiarvopistemäärän mukaan aineisto jaettiin kahteen ryhmään. Fyysisen aktiivisuuden indikaattorina käytettiin vapaa-ajan liikunnan määrää (krt/vk). Tilastollisia riippuvuuksia tutkittiin ristiintaulukoimalla ja merkitsevyydet testattiin khiin neliö-testisuureella. Suurin osa miehistä harrasti vapaa-ajan liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Hyvä LTL oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä liikunnan harrastamiseen yli 3 kertaa viikossa ja hyvään fyysisen kuntoon. Hyvinvointiin ja liikunnan sosiaalisuuteen liittyvät tekijät olivat liikuntaa edistävistä asioista merkittävämpiä hyvässä LTL-ryhmässä, kun taas liikuntaa rajoittavista tekijöistä motivaation puute ja ajankäytön haasteet nousivat esille huonossa LTL- ryhmässä. Tutkimuksen yhteydessä käytetyistä menetelmistä kehon koostumuksen mittauksesta koettiin saadun eniten tukea elintapamuutoksiin. Tuloksista voidaan päätellä, että liikuntaneuvonnassa tärkeää on motivoiva ohjaus sekä liikuntaa rajoittavien ja edistävien tekijöiden tunnistaminen. Tietoa jakamalla ei todennäköisesti saavuteta suuria muutoksia miesten terveyskäyttäytymisessä. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin ensimmäistä kertaa liikuntaan rajattua terveyden lukutaitoa, joten yleistettävien tulosten saamiseksi tarvitaan jatkotutkimuksia suuremmilla otoksilla ja monipuolisemmilla mittareilla.
dc.format.extent 66 s
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other terveyden lukutaito
dc.subject.other Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
dc.title Työikäisten miesten liikunnan terveyden lukutaito : tietojen, taitojen ja motivaation yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011051110780
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa liikuntaharrastus
dc.subject.ysa työikäiset
dc.subject.ysa miehet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record