Les exercices et la méthodologie de la production orale dans la série de manuels Voilà!

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tyrväinen, Jenna
dc.date.accessioned 2011-05-06T12:45:06Z
dc.date.available 2011-05-06T12:45:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1158337
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011050610763 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26920
dc.description.abstract Monet kokevat, että koulussa ei opi puhumaan vieraita kieliä, kuitenkin juuri suullista kielitaitoa kaivattai-siin niin vapaa-ajalla kuin työssä kansainvälisissä viestintätilanteissa. Suullisen kielitaidon merkitykseen on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina, ja vuonna 2010 lukion A ja B1 -kielten kursseista yksi valinnai-nen kurssi muutettiin suullisen kielitaidon kurssiksi. On kuitenkin epätodennäköistä, että kukaan oppisi viestimään suullisesti yhden kurssin avulla, ja olisikin tärkeää, että suullista kielitaitoa harjoitettaisiin jo-kaisella oppitunnilla. Suullisen kielitaidon jatkuva harjoittaminen sisältyy myös vahvasti Lukion opetus-suunnitelman perusteiden (2003) vieraiden kielten tavoitteisiin, jossa monen kurssin painopisteeksi onkin määritelty suullinen kielitaito. Koska Suomessa kielten opetus, ja siten myös suullisen kielitaidon opetus, perustuu käytännössä ainoas-taan oppikirjoihin, tutkin työssäni Suomen kouluissa yleisimmin käytössä olevan Voilà ! –kirjasarjan oppi-kirjojen sekä opettajan oppaiden suullisen kielitaidon tehtäviä selvittääkseni, millaisia suullisen kielitaidon tehtäviä kirjasarja sisältää ja mitä menetelmiä suullisen kielitaidon opetuksessa käytetään. Arvioin myös, kuinka hyödyllisiä ja tehokkaita suullisen kielitaidon tehtävät ovat ja miten niiden määrä kussakin oppikir-jassa vastaa Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2003) painotuksia. Tutkimuksestani selviää, että Voilà! –kirjasarja sisältää useita erityyppisiä suullisen kielitaidon tehtäviä ja niiden jakautuminen kirjoihin vastaa opetussuunnitelman mukaisia kurssien painotuksia. Kuitenkin valta-osa suullisen kielitaidon tehtävistä on melko mekaanisia, ja kaikista viestinnällisimpiä ja siten myös oppi-laille todennäköisimmin merkityksellisiä suullisen kielitaidon tehtäviä on hyvin vähän suullisen kielitaidon tehtävien kokonaismäärään verrattuna. Varsinkin sarjan kolmessa ensimmäisessä oppikirjassa on eniten mekaanisia ja ei-viestinnällisiä tehtävätyyppejä. Kuitenkin jo heti kielen opiskelun alusta lähtien voisi ja pitäisi olla nykyistä enemmän viestinnällisiä suullisen kielitaidon tehtäviä, ensiksi jotta oppilaat tottuvat heti käyttämään kieltä suullisesti, ja toiseksi, jotta he saisivat onnistumisen tunteita huomatessaan pysty-vänsä viestimään suullisesti jo kieliopintojen alkuvaiheessa.
dc.format.extent 62 sivua
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other oppikirjat
dc.subject.other tehtävät
dc.subject.other suullinen kielitaito
dc.subject.other viestintä
dc.subject.other suullinen viestintä
dc.subject.other ranskan kieli
dc.title Les exercices et la méthodologie de la production orale dans la série de manuels Voilà!
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011050610763
dc.subject.ysa ranskan kieli
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa suullinen kielitaito
dc.subject.ysa suullinen viestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi
dc.contributor.oppiaine Romance Philology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record