"Joskus tuntuu kuin eläisin keinuen aalloilla" : mielenterveyskuntoutujien kokemuksia sairauden vaikutuksista arkeen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pellinen, Riitta
dc.date.accessioned 2011-05-05T06:49:01Z
dc.date.available 2011-05-05T06:49:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1158043
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011050510734 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26887
dc.description.abstract Tämä on tutkimus mielenterveyskuntoutujien arjen kokemuksista. Mielenterveyshäiriötä sairastavien henkilöiden osuus Suomessa on monella mittarilla mitattuna suuri. Ilmiön taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset yhteiskuntaan ovat myös mittavat. Tässä tutkimuksessa tutkitaan mielenterveyshäiriötä ilmiönä ja sen vaikutuksia psyykkistä sairautta sairastavan henkilön arkeen. Tutkimustehtävänä on vastata kysymyksiin miten mielenterveyskuntoutuja kokee arkensa psyykkisen sairauden kanssa sekä miten mielenterveyshäiriö vaikuttaa ihmisen toimijuuteen. Tutkimuksen teoreettisina perusteina ovat kokemuksen ja toimijuuden teoriat. Tutkimusote on fenomenologis-hermeneuttinen. Kiinnostus kohdistuu aineiston osallistujien kokemusten ymmärtämiseen. Aineisto tutkimukseen kerättiin Kokkolassa sijaitsevan Kulmakartanon kävijöiltä. Kulmakartano on jäsenyhteisöperiaatteella toimiva kaikille alueen mielenterveyskuntoutujille avoin kohtaamispaikka. Aineisto koostuu viiden Kulmakartanon kävijän kirjoittamista kirjeistä, joissa he kuvaavat arkeaan ja sitä, millaisia ongelmia mielenterveyshäiriö on heidän elämässään aiheuttanut, lisäksi aineistoon on haastateltu kolmea henkilöä käyttäen menetelmänä avointa haastattelua. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Tämän tutkimuksen valossa suurimmat muutokset ja hankaluudet mielenterveyskuntoutujien arjessa näyttäisivät olevan vuorovaikutussuhteissa. Sairastumisen jälkeen on vaikeaa solmia suhteita toisiin ihmisiin, perheenjäsenten ja sukulaisten kanssa sosiaaliset vuorovaikutussuhteet hankaloituvat, ystävyyssuhteet niihin ystäviin, joita oli ollut ennen sairastumista, katkeavat. Myös työelämään ja muuhun toiminnallisuuteen psyykkisellä sairaudella on ollut vaikutuksia. Täysin työkykyisenä ei kukaan aineistoon osallistuneista ollut voinut enää jatkaa sairastumisen jälkeen. Syrjäytymisriski mielenterveyskuntoutujilla on suuri. Tutkimuksen tuloksena voidaan myös todeta, että asennoituminen mielenterveyskuntoutujiin on tullut suvaitsevaisemmaksi. Aineistoon osallistuneet olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja kokivat tulleensa kohdelluiksi asiallisesti. Mielestäni sosiaalityön osaamista tarvitaan mielenterveystyössä. Sosiaalityön asiantuntijuuden vahvinta osaamisaluetta ovat verkostotyömenetelmien ja vuorovaikutustaitojen hallinta sekä asiakasnäkökulman huomioiminen. Sosiaalityöntekijät tarvitsevat kuitenkin asiatietoa eri mielenterveyshäiriöistä ja niiden vaikutuksista sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jotta he saisivat entistä parempia valmiuksia mielenterveyskuntoutujien kohtaamiseen.
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other mielenterveyshäiriö
dc.subject.other mielenterveyskuntoutus
dc.subject.other arkielämä
dc.subject.other kokemukset
dc.subject.other toimijuus
dc.subject.other asenteet
dc.subject.other sosiaalityö
dc.subject.other sosiaalipolitiikka
dc.title "Joskus tuntuu kuin eläisin keinuen aalloilla" : mielenterveyskuntoutujien kokemuksia sairauden vaikutuksista arkeen
dc.title.alternative Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia sairauden vaikutuksista arkeen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011050510734
dc.subject.ysa mielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysa mielenterveyskuntoutus
dc.subject.ysa arkielämä
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa toimijuus
dc.subject.ysa asenteet
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa sosiaalipolitiikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record