Comparaison de la religiosité de Voltaire et de Rousseau

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kemppainen, Salla
dc.date.accessioned 2011-05-04T14:19:21Z
dc.date.available 2011-05-04T14:19:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26885
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen aiheena oli Voltairen ja Rousseaun ajatukset ja mielipiteet uskonnosta. Ta-voitteena oli saada selville miten heidän uskonnolliset käsityksensä eroavat toisistaan. Tutki-muksen tavoitteeseen pyritään pääsemään pääasiassa vertailemalla heidän teoksiaan Traité sur la tolérance ja Profession de foi du vicaire savoyarde. Voltairea ja Rousseauta pidetään yksinä suurimmista valistusajan filosofeista. Tutkimus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa perehdyn Voltaireen ja hänen ajatuk-siin uskontoa kohtaan perustuen jo mainittuun Traité sur la tolérance teokseen sekä kahteen muuhun Voltairen työhön, jotka toimivat idean muodostuksen tukena. Toisessa osassa tutkin Rousseaun uskonnollisia ajatuksia käyttäen pääasiallisena lähteenä jo mainittua Profession de foi du vicaire savoyardea sekä kahta muuta Rousseaun teosta. Pääasial-linen lähde löytyy Rousseaun Émile ou de l’éducation teoksen neljännestä kirjasta. Kolmannessa osassa, eli yhteenvedossa, muodostetaan edellisten lukujen perusteella käsitys Voltairen ja Rousseaun uskonnollisista ajatuksista ja käsityksistä. Pääasiallinen ero heidän välil-lään on, että Voltaire on deisti ja Rousseau on teisti. Eroavaisuuksista huolimatta heidän ajatuk-sistaan löytyy myös paljon samaa. en
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Voltaire en
dc.subject.other Rousseau en
dc.subject.other religion en
dc.title Comparaison de la religiosité de Voltaire et de Rousseau
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011050410732
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Romance philology en
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record