Johtajien henkilökohtaiset työtavoitteet ja eettisen organisaatiokulttuurin yhteys niihin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vehviläinen, Kirsi-Marjaana
dc.contributor.author Parviainen Noora-Maria
dc.date.accessioned 2011-04-29T06:52:11Z
dc.date.available 2011-04-29T06:52:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1159098
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011042910707 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26842
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten johtajien tärkeimpiä henkilökohtaisia työhön tai uraan liittyviä tavoitteita huomioiden taustatekijät (ikä, sukupuoli, johtotaso ja työsuhteen laatu). Lisäksi tutkittiin, ovatko johtajien arviot organisaatiokulttuurin eettisyydestä yhteydessä työtavoitteiden sisältöihin. Tutkimus perustuu syksyllä 2009 kerättyyn kyselyyn, johon vastasi 902 johtajaa eri puolelta Suomea. Tutkittavat olivat iältään 25–68 -vuotiaita ja enemmistö oli miehiä (70 %). He toimivat eri johtotasoilla keskijohdosta ylimpään johtoon ja työskentelivät erikokoisissa yrityksissä ja eri toimialoilla. Johtajien henkilökohtaiset työtavoitteet luokiteltiin seitsemään luokkaan: 1) organisaation menestys ja toiminta (32.8 %), 2) ammatillinen osaaminen (27.4 %), 3) oma hyvinvointi (10.1 %), 4) uralla eteneminen (6.8 %), 5) työuran päättäminen (6.1 %), 6) uusi työ (4.1 %), 7) työn jatkuvuus ja palkka (3.5 %). Ylimmällä johdolla oli enemmän organisaation menestykseen ja toimintaan liittyviä työtavoitteita, kun taas keskijohdolla oli enemmän uuteen työhön liittyviä työtavoitteita. Naiset nimesivät enemmän ammatilliseen osaamiseen liittyviä henkilökohtaisia työtavoitteita, kun taas miesten työtavoitteet suuntautuivat enemmän työuran päättämiseen tai työn jatkuvuuteen ja palkkaan. Vanhemmat tutkittavat nimesivät enemmän työuran päättämiseen liittyviä henkilökohtaisia työtavoitteita, kun taas uralla etenemisen tavoitteekseen nimenneet olivat keskimääräistä nuorempia. Epäeettisemmäksi arvioitu organisaatiokulttuuri ennusti uuteen työhön liittyviä työtavoitteita organisaation menestykseen ja toimintaan tähtäävien työtavoitteiden sijaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että organisaatioiden tulisi panostaa hyvään eettiseen organisaatiokulttuuriin säilyttääkseen työntekijät ja taatakseen johdon keskittyvän sille varattuun tehtävään eli organisaation menestyksen ja toiminnan varmistamiseen. Eettistä organisaationkulttuuria voidaan parantaa esimerkiksi kiinnittämällä huomiota keskusteltavuuteen, toiminnan läpinäkyvyyteen sekä johdon ja esimiesten esimerkkiin.
dc.format.extent 31 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Henkilökohtaiset tavoitteet
dc.subject.other työtavoitteet
dc.subject.other eettinen organisaatiokulttuuri
dc.subject.other johtajat
dc.title Johtajien henkilökohtaiset työtavoitteet ja eettisen organisaatiokulttuurin yhteys niihin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011042910707
dc.subject.ysa tavoitteet
dc.subject.ysa organisaatiokulttuuri
dc.subject.ysa johtajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record