Peruskoulun opettajat oppilaidensa kiusaamina : kiusaamisen muodot, kohteena olevat opettajat ja kiusaavat oppilaat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kauppi, Teemu
dc.contributor.author Pörhölä, Maili
dc.date.accessioned 2011-04-29T05:16:33Z
dc.date.available 2011-04-29T05:16:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Kauppi, T. & Pörhölä, M. (2010). Peruskoulun opettajat oppilaidensa kiusaamina: kiusaamisen muodot, kohteena olevat opettajat ja kiusaavat oppilaat. Työelämän tutkimus, 8(2), 131-144.
dc.identifier.issn 0788-091X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26830
dc.description.abstract Artikkelissa tarkastellaan oppilaiden opettajiin kohdistamaa kiusaamista. Tarkastelun kohteena ovat kiusaamisen suorat ja epäsuorat ilmenemismuodot. Tutkimme myös kiusaamista kokeneiden opettajien ja heitä kiusaavien oppilaiden ominaispiirteitä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita. Tarkastelemme niin ikään opettajia kiusaavien oppilaiden käyttäytymistä omissa vertaissuhteissaan. Aineisto kerättiin internet-kyselynä peruskoulun opettajilta eri puolilta Suomea. Tarkastelemme tässä artikkelissa 70:n oppilaidensa taholta kiusaamista kokeneen opettajan vastauksia. Tulokset osoittavat, että opettajat olivat joutuneet oppilaiden monimuotoisen kiusaamisen kohteiksi. Kiusaamiseen käytettiin sekä suoria että epäsuoria viestinnän keinoja. Tyypillisesti opettajia olivat kiusanneet pojat. Kiusaamiseen osallistui useimmiten joko yksittäinen oppilas tai pieni oppilaiden joukko. Kiusaaminen kohdistui enemmän aineenopettajiin ja erityisopettajiin kuin luokanopettajiin. Opettajat arvioivat, että heitä kiusasivat useimmiten samat oppilaat, jotka kiusasivat myös oppilastovereitaan. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Tampereen yliopisto
dc.relation.ispartof Työelämän tutkimus
dc.relation.uri http://pro.tsv.fi/tetu/tt/ttindex.htm
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kiusaaminen en
dc.subject.other työpaikkakiusaaminen en
dc.subject.other opettajat en
dc.subject.other oppilaat en
dc.subject.other koulut en
dc.title Peruskoulun opettajat oppilaidensa kiusaamina : kiusaamisen muodot, kohteena olevat opettajat ja kiusaavat oppilaat
dc.type Article
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011042910695
dc.subject.kota 518
dc.contributor.laitos Viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.oppiaine Puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech communication en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.version Publisher's PDF
eprint.status http://purl.org/eprint/type/status/PeerReviewed
dc.type.coar journal article
dc.description.reviewStatus peerReviewed
dc.relation.issn 0788-091X
dc.type.version publishedVersion
dc.rights.accessLevel openAccess

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record