Opettajaopiskelijoiden arvot liikunnanopetuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kangas, Topi
dc.contributor.author Kyllönen, Jyri
dc.date.accessioned 2011-04-28T10:17:03Z
dc.date.available 2011-04-28T10:17:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1157565
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011042810694 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26828
dc.description.abstract Kangas, T. & Kyllönen, J. 2011. Opettajaopiskelijoiden arvot liikunnanopetuk-sessa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, 90 sivua. Tutkimuksessa selvitettiin opettajaopiskelijoiden liikunnanopetukseen liittämiä arvoja ja yleisiä elämänarvoja. Lisäksi tarkasteltiin liikunnanopetuksen arvojen yhteyksiä taustamuuttujiin, joita olivat sukupuoli, koulutusohjelma, sivuainesuuntautuneisuus, työkokemus koulusta, aiempi ammatillinen koulutus ja ikä. Tutkimukseen osallistui 78 kasvatustieteen perusopintojen kurssille osallistuvaa opettajaopiskelijaa, jotka olivat Jyväskylän yliopiston ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoita ja erityispedagogiikan opiskelijoita. Internetin kautta täytettävä kysely sisälsi arviointeja liikunnanopetuksen arvoista (68 osiota arvioituna 5-portaisella asteikolla), avoimia kysymyksiä liikunnanopetuksen arvoista ja yleisistä elämänarvoista sekä taustatietoja koskevia kysymyksiä. Tulosten mukaan opettajaopiskelijat kokivat tärkeimmiksi liikunnanopetuksen arvoluokiksi liikunnan ilon, liikunnallisen elämäntavan ja sosiaalisuuden ja su-vaitsevaisuuden ja vähiten tärkeäksi arvoksi kilpailun. Liikunnanopetuksen ar-vot olivat yhteydessä taustamuuttujiin seuraavalla tavalla: naiset pitivät miehiä tärkeämpinä liikunnanopetuksenarvoina elämyksellisyyttä, perinteitä ja au-tonomiaa, ja yli 26-vuotiaat pitivät nuorempia vastaajia tärkeämpinä liikunnan-opetuksen arvoina tasa-arvoa, terveyttä, turvallisuutta ja käyttäytymistä. Opet-tajaopiskelijat, joilla oli aiempi ammatillinen koulutus, pitivät liikunnanopetuksen arvoina tasa-arvoa, turvallisuutta, käyttäytymistä, perinteitä, liikunnallista elämäntapaa ja elämyksellisyyttä tärkeämpinä kuin opiskelijat, joilla ei ollut aiempaa ammatillista koulutusta. Lisäksi havaittiin, että opettajaopiskelijat, jotka olivat kiinnostuneita valitsemaan opettajatutkintonsa sivuaineeksi liikunnan, korostivat muita opiskelijoita enemmän liikunnanopetuksen arvoina liikunnallista elämäntapaa ja liikunnan iloa. Avointen kysymysten tarkastelu toi täydentävää tietoa opettajaopiskeli-joiden arvoista. Tutkimuksen keskeisenä havaintona oli, että opettajaopintojaan aloittavien opiskelijoiden näkemyksen mukaan liikunnanopetuksen tärkeimpiä arvoja ovat liikunnan ilo ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja ko-keminen.
dc.format.extent 90 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Liikunnanopetus
dc.subject.other arvot
dc.subject.other opettajaopiskelijat.
dc.title Opettajaopiskelijoiden arvot liikunnanopetuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011042810694
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record