Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malkki, Miina
dc.date.accessioned 2011-04-19T09:50:41Z
dc.date.available 2011-04-19T09:50:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26811
dc.description.abstract Tutkimuksessa selvitettiin sosiaalisen median palveluiden suosiota eurooppalaisten oopperatalojen keskuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sosiaalisen median palvelun Facebookin käyttöä sekä oopperatalojen Facebookissa jakamien viestien sisältöjä ja niiden sopivuutta markkinointiviestinnän kommunikaatiotekniikoihin. Työn tavoitteena oli myös selvittää ilmiön tämän hetkinen tilanne sekä antaa kuva siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa. Tutkimusongelmaa lähestyttiin niin määrällisesti kuin laadullisesti. Tutkimusta varten kerättiin Internetistä numeerista aineistoa 23 oopperatalon käyttämistä sosiaalisen median palveluista kolmena eri ajankohtana, jotta voitiin osoittaa ilmiön kehityksen suunta. Aineisto koostui käytettyjen palveluiden ohella myös opperatalojen jäsenmääristä kyseisissä palveluissa. Aineistoa analysoitiin tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Tutkimuksen laadullinen osa koostui viiden oopperatalon Facebookissa julkaisemien viestien sisältöjen analysoimisesta. Viestejä jaoteltiin myös tutkimuksen kannalta relevantteihin markkinointiviestinnän kommunikaatiotekniikoihin, joita olivat mainonta, suoramarkkinointi, menekinedistäminen sekä suhdetoiminta, jotta selvisi eroaako sosiaalisen median käyttö perinteisemmistä markkinointiviestinnän keinoista. Tarkastellen oopperatalojen reagointia jäsenten kommentteihin ja päinvastoin selvitettiin myös sosiaalisen median mahdollistaman vuorovaikutuksen rooli. Jäsenmääriä ja palveluiden suosiota tarkastellessa kävi ilmi jäsenmäärien olevan jatkuvassa nousussa. Tästä huolimatta oopperatalot eivät olleet alkaneet käyttämään useampia sosiaalisen median palveluita, vaan olivat pitäytyneet niissä, joissa olivat jo tutkimuksen ensimmäisellä aineistonkeruuhetkellä mukana. Tutkimuksen perusteella suosituimpia sosiaalisen median palveluita oopperatalojen keskuudessa olivat Facebook ja Twitter. Jäsenmääriä vertaillessa ilmeni myös maakohtaisia eroja palveluiden suosittuudessa, sillä ainoastaan Isossa-Britanniassa sekä Irlannissa Twitter oli Facebookia suositumpi. Facebook-viestien analysointi paljasti sen, ettei vuorovaikutteisuutta vielä osattu hyödyntää ja suurin osa viesteistä tuli edelleen taloilta itseltään. Asiakaspalaute, niin positiivinen kuin negatiivinenkin, oli jätetty myös usein huomioimatta. Sosiaalista mediaa käytettiin siis pääasiassa mediana muiden joukossa, eikä sen tuomia erityispiirteitä osattu vielä juurikaan hyödyntää. Oopperatalojen tulisi siis tarjota jäsenilleen lisäarvoa luovaa sisältöä, jotta myös jäsenet osallistuisivat aktiivisemmin yhteiseen sisällön tuotantoon. en
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Sosiaalinen media
dc.subject.other oopperatalot
dc.subject.other markkinointiviestintä
dc.subject.other Facebook
dc.title Sosiaalisen median käyttö eurooppalaisissa oopperataloissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011041910665
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music, Art and Culture Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record