Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylönen, Hanna-Leena
dc.date.accessioned 2011-04-16T16:28:25Z
dc.date.available 2011-04-16T16:28:25Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1156695
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011041610660 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26801
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee kehollisuuden ja henkisyyden suhdetta kymmenen buenosairesilaisen joogaavan katolisen elämässä. Keskeisin tutkimuskysymys on, miten informantit merkityksellistävät omaa elämäänsä joogan ja katolilaisuuden kautta, ja millä tavalla nuo merkitykset kohtaavat yksilön maailmankatsomuksessa. Lähestymistapoina toimivat sekä symboli- että kehoantropologia. Symboliselta kannalta yksilö nähdään aktiivisena merkityksentuottajana, joka tulkitsee ja uudelleentulkitsee kokemuksiaan, ihmissuhteitaan ja elämäntapahtumiaan. Kehollinen paradigma muistuttaa kehollisuuden olevan aina osa kokevaa subjektia: kehollisuutta ei voi ottaa kulttuurintutkimuksen ulkoiseksi kohteeksi sen ollessa yksilön todellisuuden ja niin koko inhimillisen kulttuurin pohja. Tutkielman mukaan informantit kokevat joogan täydentävän katolilaista uskoa, joka ei kannusta keholliseen harjoitukseen. Joogan psykofyysisistä tekniikoista on löydetty kokemuksellisempi tapa oman uskon elämiseen. Jooga toimii informanteille rituaalina, jossa toisaalta pyhyys ”tunnistetaan ja näytellään”, mutta jossa myös luodaan merkityksellistä sisäistä ja ulkoista tilaa. Joogaharjoituksessa omasta kehosta tulee symbolisesti merkityksellinen tila, joka yhdistyy maailman tilaan. Jooga ei ole yhtenäinen ja universaali ilmiö, vaan muovaantunut ajasta ja paikasta toiseen. Myös tutkielman katolilaiset mukauttavat joogan omaan maailmankatsomukseensa, mutta ilman filosofista taustaansakin jooga säännöllisenä kehollisena harjoituksena voi toimia identiteettiä transformoivana tekniikkana. Joogaharjoituksen aikainen holistinen kokemus itsestä kyseenalaistaa länsimaiselle ajattelulle tyypillisen subjekti–objekti –jaon. Näin tekniikan ”toiseus” muokkaa kulttuurisesti opittuja kehonkäyttötapoja, mikä vaikuttaa yksilön identiteetin kautta hänen ihmis- ja maailmasuhteisiinsa. Uudenlaisia kehonkäyttötapoja tarjoava ruumiintekniikka voi säännöllisesti harjoitettuna muuttaa yksilön kulttuurisesti muovautunutta tapaa olla kehollisesti maailmassa, toimimalla mallina ”kehon elämiseksi” myös ruumiista vieraantuneissa länsimaissa ja liittämällä uusia merkityksiä keholliseen olemassaoloon.
dc.format.extent 123 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Jooga
dc.subject.other katolilaisuus
dc.subject.other kehollisuus
dc.subject.other maailmankatsomus
dc.subject.other henkisyys
dc.subject.other kehoantropologia
dc.subject.other symboliantropologia
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other kehollinen kokemus
dc.subject.other henkinen kokemus
dc.subject.other rituaali
dc.subject.other merkitys
dc.title Kokemuksia kokonaisuudesta : tutkielma kehollisuuden ja maailmankatsomuksen suhteesta buenosairesilaisten joogaavien katolisten keskuudessa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011041610660
dc.subject.ysa jooga
dc.subject.ysa katolisuus
dc.subject.ysa ruumiillisuus
dc.subject.ysa maailmankatsomus
dc.subject.ysa henkisyys
dc.subject.ysa antropologia
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa rituaalit
dc.subject.ysa merkitykset
dc.subject.ysa Buenos Aires
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine etnologia fi
dc.contributor.oppiaine Ethnology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record